Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาผลิตภัณฑ์
 
                     สสว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
         เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
        ในกลุ่มอาหาร และการถนอมอาหาร เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์จากผ้า สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สปา สถานบริการสปา นวดแผนไทย โฮมสเตย์ รับสมัครแต่บัดนี้-28 มิ.ย.57 รับ จำนวน จำกัด 
เริ่มสัมมนาวันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องริมน้ำ รร.วังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี 
        มีการคัดเลือกผู้อบรมที่มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลงลึกเชิงเทคนิค 
จำนวน 25 ราย และได้รับโอกาสออกงานแสดงสินค้า ที่เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี  ในวันที่ 14 กันยายน 2557
สมัครได้เฉพาะผู้ที่อยู่ในเขตจังหวัดภาคใต้
สามารถดูรายละเอียดและสมัคร ออนไลน์ ได้ที่    www.thaiproidea.com
หรือโทร 084-013-9910 fax 02-564-3017
         การสัมมนาครั้งนี้มีค่าเดินทาง (รถปรับอากาศ) และ ค่าที่พักสำหรับผู้เข้าสัมมนาจากต่างจังหวัดให้ด้วย  


วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 อบรมภาคทฤษฏี ให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และบริการที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
หลักสูตร “การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการด้วยวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น”  
09.30 – 12.00 น. หัวข้อ  การเพิ่มมูลค่าโดยลูกค้าด้วย IMC Circular Value Add
13.00 – 17.00 น.  หัวข้อ 5Rs ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์/ 8 กฎเหล็กในการทำตลาด
 วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ภาคทฤษฏี ให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และบริการที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
หลักสูตร “การส่งเสริมการขายและการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ”  
09.00 – 10.30 น. หัวข้อ - เครือข่ายร่วมพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์
10.30 – 12.00 น. หัวข้อ - ความหมาย/ เครื่องมือของการส่งเสริมการตลาด
หลักสูตร “แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการด้วยวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น”
13.00 – 17.00 น. หัวข้อ • วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับแนวคิดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
• อัตลักษณ์ภูมิปัญญาสร้าง ตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์
วันที่ 3 กรกฎาคม  2557  หลักสูตร “สร้างแนวคิดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปฏิบัติการ)”  
09.00 – 12.00 น. หัวข้อ • ประมวลแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์
- การต่อยอด หรือ ทางออกแก้ปัญหา
13.00 – 17.00 น. หัวข้อ • ปฏิบัติการนำแนวความคิดมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านกระบวนการจัดทำ Mood Board หรือ กระดานที่สามารถหลอมรวมที่มาของแรงบันดาลใจก่อนที่จะสร้างสรรค์งาน โดยการเขียน และแปะ รูปภาพวัสดุ ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างชิ้นงาน 
วันที่ 4 กรกฎาคม  2557  หลักสูตร “บอกเล่าเรื่องราวการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์”(อบรมเชิงปฏิบัติการ)แนะนำรายผลิตภัณฑ์  
09.00 – 12.00 น. หัวข้อ - การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีการนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญามาใช้
- การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์  ที่มีการนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญามาใช้
13.30 – 17.00 น. หัวข้อ - การเล่าเรื่องผ่านบรรจุภัณฑ์
- การสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบบรรจุภัณฑ์


อาจารย์ นลินี ทองแท้    อาจารย์ สุวิมล ศิลปวิทยาดิลก   อาจารย์นิรมล อุยะนันทน์
อาจารย์ คุณานันท์  ทยายุทธิ์    และผู้ช่วย 1-2 ท่าน


ณ ห้องริมน้ำ รร.วังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี

1-4 กรกฎาคม 2557, 8.30-17.00http://

สสว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สสว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สามารถดูรายละเอียดและสมัคร ออนไลน์ ได้ที่    www.thaiproidea.com
หรือโทร 084-013-9910 fax 02-564-3017

ผู้เข้าชม : 1929 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys