Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
กิจกรรม SCB SME Site Visit เยี่ยมชมธุรกิจเด่น ครั้งที่ 2 (ฟรี ด่วน จำนวนจำกัด)
 
กิจกกรมเปิดโลกธุรกิจ ให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ใกล้ชิด ฟังบรรยายเคล็ด(ไม่)ลับสู่นักธุรกิจพันล้านเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจศูนย์ติดตั้งแก๊สรถยนต์มาตรฐาน Versus Thailand จาก คุณแม่สาย ประภาสะวัต พร้อมเยี่ยมชมโรงงาน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. ผู้ประกอบการที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป
2. มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมธุรกิจ

ระยะเวลา
- ลงทะเบียน ด่วน! ถึงวันที่ 11 มิถุนายนนี้เท่านั้น
- ยืนยันรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ผ่านทาง Email และโทรศัพท์

หลักฐานการลงทะเบียน
1. ใบลงทะเบียน แจ้งรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล, ชื่อบริษัท/ร้านค้า, ที่ตั้งบริษัท/ร้านค้า, เบอร์โทรศัพท์, Email
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนบริษัท/ร้านค้า

เงื่อนไขการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
1. การเข้าร่วมกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่รับจำนวนจำกัด
2. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง
3. การลงทะเบียนผ่าน Email โดยแนบหลักฐานการลงทะเบียน ส่งมาที่ success@scb.co.th
4. การลงทะเบียน 1 ท่าน ต่อ 1 บริษัท/ร้านค้า
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม และยืนยันผ่านทาง Email และโทรศัพท์ ตามที่แจ้งไว้
6. ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนจะถูกเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของทางธนาคารฯ
7. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. เงื่อนไขในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามที่ธนาคารและวิทยากรกำหนดคุณแม่สาย ประภาสะวัต

บริษัท เอ็ม.เอส.เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (แก๊สติดรถยนต์ VERSUS) เขตบางบอน กทม.

วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557, 12.30-17.30น.https://drive.google.com/folderview?id=0Bxgoackcwlg4NTRPcFpjanFRZHM&usp=sharing

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หน่วยงานกลยุทธ์และพัฒนาลูกค้าธุรกิจ ทีมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ 1มนัญญา 02-544-2447, 088-022-5352, E-mail: success@scb.co.th
ผู้เข้าชม : 575 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys