Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ
 
     ทำไมองค์กรจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดเก็บเอกสาร ??   อันที่จริงแล้วการจัดเก็บเอกสารอาจไม่จำเป็น  ถ้าเอกสารไม่ต้องถูกตรวจสอบ หรือที่สำคัญเจ้าหน้าที่สรรพกร ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี  กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารการนำเข้า ฯลฯ ที่เกิดขึ้นกับบริษัท  หรือหากมีการเคลมเงินเกิดขึ้นต้องหาเอกสารมายืนยัน  การขึ้นศาลที่ต้องมีเอกสารตัวจริง  จากเหตุการณ์เหล่านี้  ในส่วนที่ต้องสร้างเอกสารขึ้นมาเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกรรมต่างๆ  เราจะต้องทำอย่างไร เพื่อให้การจัดเก็บเป็นระบบ ปลอดภัย ค้นหาง่าย มีต้นทุนการค้นหาที่ต่ำที่สำคัญพบเอกสารตามที่ต้องการ  อายุทางกฎหมายถึงเมื่อใด เราจึงจะทำลายได้ เราจึงต้องทำให้ระบบการจัดเก็บเอกสารได้ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ 
   -  เพื่อจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ และค้นหาได้ง่าย
   -  เพื่อการลดต้นทุนแฝงในการจัดเก็บและค้นหาเมื่อต้องการใช้
   -  เพื่อการเรียนรู้การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

หัวข้อการฝึกอบรม 
   -  ความจำเป็นในการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ
   -  วงจรเอกสาร   ความหมายและความสำคัญของเอกสารในองค์กร
   -  เอกสาร หรือ ข้อมูลใด ที่ต้องจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ
   -  หลักการพิจารณาเอกสารขององค์กร
   -  ปัญหาที่เกิดขึ้น และอุปสรรคในการจัดเก็บเอกสาร
   -  การดำเนินการและประโยชน์ของการทำ 5 ส.
   -  ระบบการจัดเก็บเอกสารที่เป็นสากล
   -  วิธีการในการจัดเก็บแฟ้มเอกสาร การทำดัชนี เพื่อให้จัดหาได้ง่ายสะดวก
   -  โครงสร้างในการจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์
   -  การใช้ระบบบาร์โค้ดเข้ามาช่วยในการปฏิบัติการในการจัดเก็บ
   -  การจัดเก็บเอกสารเพื่อการจัดเก็บเข้าห้องจัดเก็บ(คลังเก็บ)
   -  การกำหนดอายุของเอกสารตามกฎหมาย และวิธีการทำลายให้ถูกต้อง
   -  ขั้นตอน และวิธีการทำลายเอกสารที่ไม่ใช้แล้วซึ่งเป็นเอกสารสำคัญของบริษัท
   -  เทคโนโลยีในการจัดเก็บเอกสาร และบริหารเอกสารแบบ E-Document  เพื่อการลดต้นทุน
   -  สรุป  ถาม – ตอบ

รูปแบบการอบรม  บรรยาย 70 %  ปฏิบัติ 30 %

อาจารย์วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์

โรงแรมเซนต์เจมส์ (สุขุมวิท ซอย 26)

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560, 09.00-16.00 น.

3700 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539775426&Ntype=2

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289 หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร./โทรสาร :  02-191-2509     มือถือ :  062-315-5283, 081-847-6341
อีเมล์ : knctrainingcenter@hotmail.com  เว็บไซต์ : www.knctrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 2489 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys