Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การใช้เครื่องมือ Flow Chart เพื่อการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 
การพัฒนาลูกน้องถือเป็นหน้าที่หลักที่สำคัญของหัวหน้างาน การสอนงาน (Coaching) เป็นเครื่องมือที่จำเป็นที่หัวหน้าใช้สอนลูกน้องให้มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานโดยให้ข้อแนะนำต่างๆ ร่วมกับการกระตุ้นให้ลูกน้องได้ค้นพบวิธีการทำงานหรือแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเอง วิธีการสอนงานลูกน้องที่น่าสนใจ จดจำได้ง่าย และเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้วิธีหนึ่ง คือการนำผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart) มาเป็นเครื่องมือในการสอนงาน 


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถเขียนผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ในแต่ละงานได้อย่างชัดเจน
2. ทำให้มองเห็นรูปแบบ กระบวนการทำงานได้ทั้งหมด โดยใช้เวลาไม่มาก
3. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถนำ Flow Chart ไปสอนงานลูกน้องแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ในกรณีที่พนักงานในตำแหน่งเดิมลาออก พนักงานใหม่สามารถเรียนรู้กระบวนการทำงานจาก Flow Chart ได้ง่ายขึ้นและรวดเร็ว
หัวข้อการอบรม
1. การเขียนผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart)  ในแต่ละงาน เพื่อการสอนงานอย่างมืออาชีพ
- การเขียนผังงานแบบเรียงลำดับการทำงาน (Sequential Structure)
- การเขียนผังงานแบบมีทางเลือกการทำงาน (Decision Structure)
- การเขียนผังงานแบบมีการทำงานวนซ้ำ (Iteration Structure)
2. การนำ Flow Chart  มาทดสอบการใช้งานก่อนประกาศใช้งานจริง
3. การสอนงานด้วย Flow Chart ภาคปฏิบัติ (Doing)
4. การสอนงานแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม
5. การปรับปรุง Flow Chart  เพื่อลด ละ เลิก ขั้นตอนที่ไม่จำเป็น
6. ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเพื่อการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7. จิตวิทยาการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน ควบคุมงานและติดตามงาน
8. ปัจจัยส่งเสริมให้การสอนงานเป็นไปอย่างยั่งยืน


วิทยากร  อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี
ประสบการณ์
หัวหน้าส่วนบุคคล กลุ่มบริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด
หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ตะวันออกโปลีเมอร์อุตสาหกรรม จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ยู สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (เครือจีเอ็มเอ็มแกรมมี่)
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซันโย เซมิคอนดักเตอร์ ประเทศไทย จำกัด


Palazzo Bangkok Hotel Rachada (MRT ห้วยขวาง)

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561, 09.00-16.00 น. ลงทะเบียน เวลา 08.30 น.

3500 บาท (รวมค่าวิทยากร ค่าเอกสารบรรยาย อาหารกลางวันและอาหารว่างตลอดการอบรม) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.ptstraining.in.th

Professional Training Solution

โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น

วิธีการชำระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
1.1  ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
          ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น 
          และแฟ็กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
          พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร
2.  ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd, Partnership)
3.  หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูขั่น  
เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา
Professional Training Solution
Tel  02-1753330, 086-6183752 
Fax.  02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

ผู้เข้าชม : 1224 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys