Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Training and Workshop : Presentation Techniques to Win the Selling
 
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้เทคนิคการพัฒนาสู่นักขายมืออาชีพ
สร้างยอดขายและสร้างความประทับใจ ต่อตัวผู้ขาย สินค้า บริการ แบรนด์ และองค์กร
เรียนรู้การนำเสนอขายด้วยศิลปะการนำเสนอในรูปแบบใหม่ๆ

รับจำนวนจำกัด เพียง 30 ท่าน เท่านั้น

วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30 – 17.00 น.
ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
HIGHLIGHT


HIGHLIGHT
• เรียนรู้… หลักการพื้นฐานของการขายสมัยใหม่
• เรียนรู้… การประสานงานกับลูกค้าแต่ละประเภท
• เรียนรู้… การเรียบเรียงเรื่องราวและข้อมูลในการขายเพื่อโน้มน้าวใจ
• เรียนรู้… เทคนิคการนำเสนอการขายต่อลูกค้าแต่ละประเภท และการใช้สื่อประกอบการขาย
• เรียนรู้… การวิเคราะห์ผลตอบรับจากลูกค้า และการตอบข้อโต้แย้งและการปิดการขาย
• กิจกรรมฝึกปฏิบัติ : ทักษะและเทคนิคการเสนอขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ


ติดต่อสอบถาม
คุณยุทธวัฒน์ โทร. 02-345-1125, 086-329-1978    
คุณพรพจน์ โทร. 02-345-1125, 086-329-1977
http://www.ftimatching.com/news_inside.php?news_id=404


ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557, เวลา 8.30 – 17.00 น.

ติดต่อสอบถามค่ะ (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.ftimatching.com/news_inside.php?news_id=404

หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สอท.คุณยุทธวัฒน์ โทร. 02-345-1125, 086-329-1978    
คุณพรพจน์ โทร. 02-345-1125, 086-329-1977
ผู้เข้าชม : 549 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys