Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สร้างแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจให้เป็นเรื่องง่ายด้วย Adobe Dreamweaver
 
หลักการและเหตุผล  
โปรแกรม Dreamweaver เป็นซอฟแวร์ที่มีชื่อเสียงในด้านการสร้างเว็บไซต์มาอย่างยาวนาน แต่ยังมีอีกด้านหนึ่งที่ผู้คนไม่ค่อยกล่าวถึงกันมากนัก คือส่วนของเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้สำเร็จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในตัวโปรแกรมเองสนับสนุนการสร้างแอพพลิเคชั่นโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์มากนัก ทำให้ผู้ที่คิดจะเริ่มต้นในการพัฒนาโปรแกรมาสามารถสร้างผลงานขึ้นมาได้ง่ายขึ้น  นอกจากนี้ ผู้ใช้ที่มีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมอยู่แล้ว สามารถนำเอา Dreamweaver มาต่อยอดให้สามารถทำงานสนองตอบความต้องการให้กับผู้ใช้งานในองค์กร ตลอดจนสร้างรายงานเสนอต่อผู้บริหารได้อย่างดีเยี่ยม

วัตถุประสงค์     
                    1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและนำมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากการอบรม
                    2. เพื่อสร้างแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจให้เหมาะกับกิจการของตนเอง


หลักสูตรการอบรม มุ่งเน้นไปที่การใช้งานโปรแกรม Dreamweaver ในการสร้างแอพพลิชั่นทางธุรกิจให้สำเร็จลุล่วงในระยะเวลาอันสั้น ถ้าเทียบกับการใช้ Editor ทั่วไปในการเขียนโปรแกรมภาษา PHP นอกจากนี้ ยังมีการเจาะลึกไปใน Source code เพื่อทำการปรับแต่งให้การใช้งานยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้
1. การสร้างแบบฟอร์มสำหรับใส่ข้อมูลแบบต่างๆ พร้อมทั้งรับส่งค่าระหว่างฟอร์ม
2. สร้างกลุ่มข้อมูล (Recordset) แบบง่าย และแบบ Advanced
3. การเชื่อมต่อกลุ่มข้อมูล (Recordset) กับแบบฟอร์มเพื่อการค้นหา
4. การสร้างรูปแบบของแอพพลิเคชั่นเบื้องต้น เช่น การเพิ่มข้อมูล, การแก้ไขข้อมูล, การลบข้อมูล
5. การสร้าง Dynamic Report ด้วย Dynamic Table
6. การสร้างกราฟจากฐานข้อมูล
7. การสร้างระบบ Login แบบง่าย และแบบหลาย Level
8. การอัพโหลดไฟล์เข้า Server
9. การสร้าง Gallery รูปภาพเก็บในฐานข้อมูล


อ.กีรติ วงศ์ทองศรี
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 ถึงวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557, 9.00 - 16.00 น.

5000 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.training.mut.ac.th/Course/2557/s-APPBU.pdf

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครtraining@mut.ac.th
โทร. 029883655 ต่อ 2333, 2334
ผู้เข้าชม : 569 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys