Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร Business Continuity Management Masterclass
 
Key Highlights
    - จากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง การถูกฝูงชนปิดล้อม น้ำท่วม ไฟไหม้ ซึ่งส่งผลให้ระบบงานไอซีทีสำคัญขององค์กรเกิดการหยุดชะงักหรือไม่สามารถให้ บริการได้ และธุรกิจไม่สามารถยอมรับได้ที่จะปล่อยให้ระบบงานดังกล่าวเกิดการหยุดเป็น ระยะเวลานานเกินกว่า Maximum Tolerable Downtime จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมการการกู้คืนระบบให้สามารถกลับคืนมาให้บริการภายใน ระยะเวลาเป้าหมายที่กำหนดไว้ (Recovery Time Objective)
    - เรียนรู้หลักการการประเมินความเสี่ยงเพื่อเตรียมการป้องกันหรือรับมือกับเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดการหยุดชะงักต่อระบบงานสำคัญขององค์กร
    - เรียนรู้หลักการการประเมินผลกระทบเพื่อกำหนดระยะเวลาเป้าหมายในการกู้คืนระบบงานที่เหมาะสม
    - เรียนรู้วิธีการจัดทำแผนกู้คืนระบบงาน (Business Continuity Plan)
    - เรียนรู้วิธีการจัดทำแผนรับมือกับเหตุการหยุดชะงักที่เกิดขึ้น (Incident Management Plan)
    - เรียนรู้วิธีการจัดทำแผนการซ้อมการกู้คืนระบบงาน
    - อ้างอิงเนื้อหาของมาตรฐานสากลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการกู้คืนระบบ กล่าวคือ ISO 22301:2012
    - หลักสูตร Workshop จัดทำแผนรับมือกับเหตุการหยุดชะงักที่เกิดขึ้นและแผนกู้คืนระบบงานโดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 22301:2012
    - สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ตรงกับการเตรียมการการกู้คืนระบบงานสำคัญขององค์กรชั้นนำ
    - ทดลองฝึกปฏิบัติโดยผ่านทาง Workshop ในชั้นเรียน พร้อมทั้งร่วมอภิปรายแชร์ประสบการณ์ต่างๆ กับวิทยากร

วัตถุประสงค์
    - เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในประเด็นพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการกู้คืนระบบโดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล เช่น BCI, ISO 22301:2012, BS 25999, COBIT, ISO/IEC 27001
    - เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองฝึกปฏิบัติกับ  Workshop ที่ได้จัดไว้ให้ซึ่งจะทำให้ได้รับทักษะที่จำเป็นสำหรับนำกลับไปปฏิบัติงาน กับองค์กรของตนเอง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
    - ผู้บริหารศูนย์/ฝ่าย/สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - ผู้จัดการ/หัวหน้าส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - ผู้ตรวจสอบด้านไอที
    - เจ้าหน้าที่ระดับปฎิบัติการด้านไอที เช่น ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลเครือข่าย ผู้พัฒนาระบบ


ระยะเวลาหลักสูตร
         วันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2557

โครงสร้างหลักสูตร
    BCM policy and programme management
    Embedding BCM in the organisation’s culture
    Understanding The Organisation
    Determining Business Continuity Strategies
    Developing and Implementing a BCM Response
    Exercising, maintaining and reviewing BCM arrangements
    BCM for various principles/models/standards
    Commonality among these principles/models/standards
    BCM Workshop Overview


ดร.บรรจง หะรังษี
ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ บริษัท ที-เน็ต จำกัด
ISO/IEC 27001 (Certified of Lead auditor), ISO/IEC 20000 (Auditor Certificate)
BCMS 25999, Introduction to Capability Maturity Model Integration V1.2 Certificate

โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

23 - 27 มิถุนายน 2557, 9.00-16.00 น.

27,820 บาท (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/advancedtraining/practitioner/bcm2014-1

สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
         Call Center: 0 2642 5001 ต่อ 217-218 (คุณจิดาภา, คุณศศิธร)
         E-mail: advanced.training@nstda.or.th
ผู้เข้าชม : 786 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys