Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
“สัมมนาการพิมพ์สกรีนถุงผ้าลดโลกร้อน”
 
โครงการสัมมนาการพิมพ์สกรีนถุงผ้าลดโลกร้อน
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม
“สัมมนาการพิมพ์สกรีนถุงผ้าลดโลกร้อน” 

ขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ลดการใช้ถุงหิ้วพลาสติก ซึ่งการพิมพ์สกรีน เป็นระบบการพิมพ์ที่มีการลงทุนไม่มาก ผู้ที่มีความสนใจสามารถนำประสบการณ์และความรู้ในการพิมพ์สกรีนถุงผ้าไปใช้ประกอบอาชีพหรือหารายได้เสริมได้อย่างดี สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านการพิมพ์สกรีน ให้ผู้สนใจและบุคลากรในอุตสาหกรรม บุคคลทั่วไป นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจเพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

“สัมมนาการพิมพ์สกรีนถุงผ้าลดโลกร้อน” 

ในวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00-16.30 น.
รับจำนวน 30 ท่าน 
อาคาร 21 ห้อง 205 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

อาคาร 21 ห้อง 205 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2557 , 09.00-16.30www.sci.rmutk.ac.th

คุณอนัญญา ไทยบุญนาค สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคุณอนัญญา ไทยบุญนาค 
E:mail aa.thaibunnak@gmail.com
โทร 022879701
ผู้เข้าชม : 566 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys