Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในประเทศไทยทั้งระบบ (เจาะลึกกรณีศึกษา)
 
บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล จำกัด ในกลุ่ม Chavalit Law Group จะจัดสัมมนาครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในประเทศไทยทั้งระบบ (เจาะลึกกรณีศึกษา) The Systems of withholding Tax” ในวันเสาร์ที่  31 พฤษภาคม 2557 

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ถือว่าได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 แล้ว ต่อเนื่องจากครั้งที่ 5 คือ เรื่อง “การระงับข้อพิพาททางภาษี Tax Dispute” ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง จากผู้ประกอบการหลากหลายสาขาอาชีพ รวมไปถึงผู้ที่มีธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาททางภาษีอากรระหว่างเอกชนกับรัฐ การดำเนินคดีภาษีอากรในชั้นศาล

อัตราค่าธรรมเนียมการละทะเบียนเข้าอบรมสัมมนา
Clients Rate สมาชิก หรือผู้ที่เคยเข้าอบร่วมอบรมแล้ว ลด 15%
ราคา 3,400 บาท + (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มชำระสุทธิ 3,536บาท)
Early Bird Rate บุคคลทั่วไปลงทะเบียนล่วงหน้า ลด 10%
ราคา 3,600 บาท + (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มชำระสุทธิ 3,744 บาท)
General Rate บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนปกติ
ราคา 4,000 บาท + (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มชำระสุทธิ 4,160บาท)
กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105555109988
บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล จำกัด เลขที่ 183 อาคารรัจนาการชั้น 9 ถนนสาทร แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
*ทาง SCL จะจัดเตรียมใบกำกับภาษี พร้อมใบเสร็จรับเงินให้ ณ ที่จุดลงทะเบียนตามวันและเวลาดังกล่าวที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น ในกรณีที่โอนเงินเข้าบัญชีเท่านั้น

ชำระเงินผ่านทาง
บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขา ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เลขที่บัญชี 608-2-13455-5
ชื่อบัญชี บจ.สำนักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล
หรือสนใจกรอกใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://goo.gl/6PHeq3


โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ จะจัดขึ้นในหัวข้อ “ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในประเทศไทยทั้งระบบ (เจาะลึกกรณีศึกษา) The Systems of  Withholding Tax” ซึ่งจะเหมาะสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ กิจการร่วมค้า โดยจะมีเนื้อหาที่น่าสนใจมาก เกี่ยวข้องโดยตรงกับ เรื่องภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากการจ่ายเงินได้กรณีต่าง ๆ เช่น เงินเดือน เงินโบนัส ค่าแรง ค่านายหน้า ค่าเช่าและการขายอสังหาริมทรัพย์ฯ ตาม มาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากการจ่ายเงินได้ตามสัญญาธุรกิจต่าง ๆ เช่น ค่าเช่า ค่าขนส่ง ค่าจ้างทำของ ค่าบริการ ฯลฯ ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากรและคำสั่งกรมที่ ทป. 4 /2528 หากไม่ทราบมาก่อน ก็จะได้ทราบเนื้อหา วิธีการทั้งหมด ในงานสัมมนาครั้งนี้
โดยทางบริษัท ฯ จะจัดสัมมนาดังกล่าวขึ้น ในวันเสาร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสยามซิตี้ลอว์ ชั้น 9 อาคารรัจนาการ กรุงเทพมหานคร ( สามารถเดินทางด้วย BTS โดยลงที่สถานีช่องนนทรี)

โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณชุมพร เสนไสย นิติกรเชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีสรรพากร สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชีฯและอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ จะมาบรรยายเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากการจ่ายเงินได้กรณีต่าง ๆ เช่น เงินเดือน เงินโบนัส ค่าแรง ค่านายหน้า ค่าเช่าและการขายอสังหาริมทรัพย์ฯ ตาม มาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากการจ่ายเงินได้ตามสัญญาธุรกิจต่าง ๆ เช่น ค่าเช่า ค่าขนส่ง ค่าจ้างทำของ ค่าบริการ ฯลฯ ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากรและคำสั่งกรมที่ ทป. 4/2528  วิทยากรอีกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมบรรยายในครั้งนี้ด้วยก็คือ คุณอรรถพล สังข์ทอง ผู้จัดการอาวุโสด้านภาษีอากรของบริษัท ฯ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8452 มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี และการให้คำปรึกษาด้านภาษีจากบริษัทชั้นนำ (Big4) มาก่อน

ชั้น 9 อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต้

วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557, 09.30-16.30 น.

3,400 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://goo.gl/6PHeq3

สำนักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล จำกัดผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถติดต่อเพื่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม และขั้นตอนการชำระเงินได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-676-6667 ต่อ 421 คุณพีท ปรียาดา
ตั้งแต่เวลา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น – 19.00 น. ของทุกวัน
ผู้เข้าชม : 747 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys