Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สัมนาฟรี เรื่องรวยด้วยอสังหาริมทรัพย์และการจัดการภาษี
 
หัวข้อการบรรยายเนื้อหาแน่นๆแบบรวบรัด
• คอนโดมิเนียมกับการลงทุน ลักษณะของคอนโดฯ ที่ลงทุนแล้วจะทำเงินได้
• เคล็ดวิธีเลือกทำเลคอนโดฯให้ประสบความสำเร็จ
• เคล็ดลับเลือกแบบห้องชุด ตำแหน่ง ชั้น และทิศให้เหมาะกับการลงทุน
• กลยุทธ์กู้ยืมเงินมาลงทุนในคอนโดฯ เทคนิคลงทุนคอนโดฯ ให้ทำเงินมากๆ
• เคล็ดวิธีเก็งกำไรกับคอนโดฯ 
• ข้อควรระวัง และวิธีรับมือ ปัญหาในการซื้อคอนโดฯ
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2. แนวคิดหลักในการวางแผนเพื่อประหยัดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
3. การวางแผนภาษีการลงทุน
เคล็ดลับการลงทุนแบบไม่ต้องเสียภาษี
การวางแผนภาษีดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยตราสารหนี้ การวางแผนภาษีรายได้ในรูปเงินปันผล
4. การวางแผนภาษีของพนักงานประจำ เคล็ดลับหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน เทคนิคการใช้ RMF และ LTF
5. การวางแผนภาษีของผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
6. การวางแผนภาษีสำหรับผู้ทำธุรกิจ โดยใช้รูปแบบองค์กรธุรกิจ และใช้เทคนิคบริหารจัดการภาษี
7. การวางแผนภาษีอสังหาริมทรัพย์
วางแผนภาษีและค่าธรรมเนียมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
วางแผนภาษีเงินได้ค่าเช่า
เทคนิคกระจายหน่วยเสียภาษี โดยใช้สิทธิเก็บกิน
8. การวางแผนภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
9. เทคนิควางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รูปแบบอื่นๆ ที่ควรทราบกัน

มีรอบเช้าและรอบบ่าย

 อ.อนุชา กุลวิสุทธิ์

มหาวทยาลัยเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557, รอบเช้าลงทะเบียน 8:30 น. รอบบ่ายลงทะเบียน 12:30 น.https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89

investworldฝ่ายธุรการงานสัมนา ณีรนุช  086-7284142 
ผู้เข้าชม : 1200 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys