Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติการ ISO 9001:2008 สำหรับ QMR
 
หลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติการ ISO 9001:2008 สำหรับ QMR
       การจัดทำและพัฒนาระบบการ ทำงานใหม่ใดๆ ให้สำเร็จลุล่วงได้นั้น จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน และความมุ่งมั่นจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ระบบ ISO 2008 ก็เช่นกัน ถึงแม้ภายหลังการพัฒนา  ระบบสำเร็จแล้ว ยังต้องดูแลรักษาระบบให้คงไว้อย่างต่อเนื่องด้วย ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงจึงต้องให้ความเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารระดับสูง อาจแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารที่เรียกว่า 
      QMR (Quality Management Representative) หรือผู้ช่วย QMR ขึ้น เพื่อดูแลระบบโดยรวม และรายงานตรง ต่อผู้บริหารระดับสูงเป็นระยะๆ ด้วยเหตุนี้ QMR หรือผู้ช่วย QMR จึงมีบทบาทสำคัญ ต่อระบบ ISO 2008 อย่างมาก

ผลที่ได้รับจากการอบรม
•   ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนด ISO9001:2008 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
•   แนวทางในการกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพพร้อมการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับข้อกำหนดและนโยบายขององค์กร
•   วิธีการจัดทำเอกสารในระบบให้ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติจริง และครอบคลุมข้อกำหนด
•   บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวแทนผู้บริหาร และเทคนิคการติดตามการแก้ไขปัญหา 
•   วิเคราะห์และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผล

ค่าอบรม
     ท่านละ  6,500+ 455  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 6,955บาท 
     กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105548121048

วิธีการลงทะเบียนอบรม
      * โทรสำรองที่นั่ง Call Center 0-2513 7500,086-307-2163 ติดต่อคุณภควงค์ ฝ่ายอบรม
     * แฟ็กซ์ใบสมัครอบรม มาที่ 0-2513 9938 
     * Email : pr@twoplustrainingcenter.com , sales@twoplustrainingcenter.com
     * สมัครอบรม Online www.twoplustrainingcenter.com

วิธีการชำระเงิน
      * เช็คสั่งจ่ายในนาม บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ 
     * โอนเงินเข้า ชื่อบัญชี บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด  (ธนาคารกสิกรไทย (มหาชน) สาขาถนนรัชดาภิเษก-ห้วยขวาง 
        บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 089-2-41621-6   และ กรุณาแฟ็กซ์ ใบ Pay Inไป 0-2513 9938 ถึง ฝ่ายอบรม 
     * ท่านสามารถตัดบัตรเครดิตผ่านเว็บได้ทันที

สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่
     บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 42 ทูพลัส ปาร์ค ซ.ลาดพร้าว 8 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
     Tel : 02-5137500 / 086-3072163 คุณภควงค์ (ฝ่ายอบรม)
     Email : pr@twoplustrainingcenter.com
     Website : : www.twoplustrainingcenter.com
     Facebook : twoplustrainingcenter.com

หลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติการ ISO 9001:2008 สำหรับ QMR

ระยะเวลาฝึกอบรม  : 2  วัน  
     วันที่อบรมและสถานที่อบรม : วันที่ 24 - 25 เม.ย. 57 เวลา 09: 30 น.–16:30 น. 
     ณ . Twoplus  Training Center บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 42 ทูพลัส ปาร์ค ซ.ลาดพร้าว 8  ถ.ลาดพร้าว แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อาจารย์ ชาตรี วัชรมาษหาญ

บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

วันที่ 24-25 เมษายน 2557, 09: 30 น.–16:30 น.

6,955 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.twoplustrainingcenter.com/

บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด  บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 42 ทูพลัส ปาร์ค ซ.ลาดพร้าว 8 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
     Tel : 02-5137500 / 086-3072163 คุณภควงค์ (ฝ่ายอบรม)
     Email : pr@twoplustrainingcenter.com
     Website : : www.twoplustrainingcenter.com
     Facebook : twoplustrainingcenter.com
ผู้เข้าชม : 1069 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys