Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร
 
หลักสูตรคุณภาพทึี่มุ่งเน้นการให้ความรู้และรายละเอียดเกี่ยวกับระบบงาน และทักษะในการบริหารจัดการโรงแรม  ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  รวมถึงปัจจัยแวดล้อมที่มีความสำคัญต่อการวางแผนและดำเนินงาน  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารโรงแรม  อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจบริการที่พักและอาหาร   ตลอดจนผู้บริหารแผนกต่างๆ ของโรงแรม และพนักงานที่ต้องการแสวงหาความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในทุกๆส่วนงาน  และเสริมทักษะในการบริหารจัดการ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต

เตรียมความพร้อมเหนือคู่แข่ง ด้วย กลยุทธ์การตลาด การบริหารงานจัดซื้อ กฎหมายธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง  งานขาย การบริหารตนโรงแรม งานสำรองห้องพัก งานแม่บ้าน ศัพท์เฉพาะตนโรงแรม ที่เปิดสอนนี่ที่เดียว  ปัจจัยการบริหาร Food and Beverage  กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย 

ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงแรมชั้นนำ  

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์

วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557, 09.00-16.00 น.

99,850 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.dtc.ac.th

วิทยาลัยดุสิตธานีแผนกบริการวิชการ โทรศัพท์ 02-3617811 ต่อ 145 
e-mail: training@dtc.ac.th  
ผู้เข้าชม : 635 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys