Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
สัมมนาเปิดตำรา ฮวงจุ้ยทำเลทอง
 
สัมมนานี้เหมาะสำหรับ
- ผู้ที่ต้องการหาที่อยู่อาศัย 
- ผู้ที่ต้องการหาที่ตั้งสำนักงาน 
- ผู้ที่ต้องการทำธุรกิจหรือร้านค้าที่มีหน้าร้าน
- ผู้ที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

“มาร่วมสัมผัสศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย ที่จะช่วยให้คุณมองหาทำเลทองได้ด้วยตัวคุณเอง”

รายละเอียดสัมมนา
วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557
เวลา : 9.00 - 16.00 น.
สถานที่ : จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง
ค่าลงทะเบียน : 4,500 บาท ต่อ ท่าน
(ราคารวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง)

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการบรรยาย
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเลือกทำเลที่ดีได้ด้วยตัวเอง เช่น ที่ดินเปล่า บ้าน คอนโด ทาว์เฮ้า สำนักงานริมถนน 
สำนักงานบนตึกต่างๆ ห้องแถว ร้านค้าทั่วไป ร้านค้าในห้าง คอมมูนิตี้มอลล์ ฯลฯ
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถปรับแต่งให้ทำเลที่มีอยู่ให้ดีขึ้นได้

**ผู้ที่ต้องการให้วิเคราะห์ทำเลในช่วงท้าย ให้นำรูปแผนที่จาก Google Map 
และรูปถ่ายทำเลด้านหน้า-หลัง มาลงทะเบียนที่หน้างานก่อนเข้าสัมมนา**

เนื้อหาในสัมมนา
- อธิบายถึงฮวงจุ้ยเชิงชัยภูมิและฮวงจุ้ยเชิงปราณพลังงานเบื้องต้น
- พิจารณาแหล่งจ่ายพลังงานเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในแต่ละทำเล
- เจาะลึกทำเลทางสามแพร่งว่าร้ายหรือดีอย่างไร
- อธิบายทำเลมังกรน้ำ มังกรภูเขา มังกรที่ราบ และทำเลที่เรียกว่าหัวมังกร
- พิจารณาการเก็บสะสมพลังงานในแต่ละทำเล
- พิจารณารูปทรงของที่ดินและอาคาร
- พิจารณาแหล่งจ่ายพลังงานเข้าภายในบ้านและอาคาร
- อธิบายวิธีการปรับพื้นที่รอบบ้านและอาคารให้สะสมพลังงาน
- อธิบายหลักการเลือกบ้านในโครงการเบื้องต้น

กรณีศึกษา
- ดูทำเลภูมิประเทศของกรุงเทพฯ ว่าโซนไหนดี
- ดูทำเลดีย่านธุรกิจ เช่น สีลม สาทร ว่าทำไมถึงดี
- ดูทำเลแหล่ง shopping center ที่น่าสนใจทำไมถึงเจริญรุ่งเรื่อง
- เปิดให้สอบถามและวิเคราะห์ทำเลของผู้เข้าร่วมสัมมนา

กำหนดการ
8.00 – 9.00 น. : ลงทะเบียน
9.00- 10.15 น. : ช่วงที่ 1
10.15 – 10.30 น. : พักทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. : ช่วงที่ 2
12.00 – 13.00 น. : พักทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. : ช่วงที่ 3
14.30 – 14.45 น. : พักทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. : ช่วงที่ 4

ประวัติ อ.เกริกวิชญ์  กฤษฎาพงษ์

ประวัติการศึกษา 
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) คณะบริหารธุรกิจด้าน Business Information System 
- จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย Macquarie University, Sydney ที่ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย คณะบริหารธุรกิจสาขาบริหารการตลาด 
- จบการศึกษาทางวิชาฮวงจุ้ย ดวงจีนและฤกษ์ยามจีนจากสถาบันค้นวิชาการฮวงจุ้ยแห่งประเทศไทย จากท่าน อาจารย์ มาศ เคหาสน์ธรรม 
- ศึกษาการจัดฮวงจุ้ยจากสถานที่จริงโดยติดตาม อาจารย์ ตะวัน เลขะพัฒน์ ผู้เป็นอาจารย์ให้คำปรึกษาด้านฮวงจุ้ยในเชิงวิทยาศาสตร์และด้านสถาปัตยกรรม โดยให้คำปรึกษากับบริษัทชั้นนำไม่ว่าจะเป็นจะเป็นการให้คำปรึกษาในการเลือกที่ดิน จัดรูปแบบสำนักงาน โรงงาน ร้านค้า และบ้านผู้อยู่อาศัย รวมถึงการงานออกแบบภายนอกภายในอาคารต่างๆโดยการประยุกต์หลักวิชาด้านฮวงจุ้ยให้สอดคล้องกับหลักวิชาด้านสถาปัตยกรรม และการตลาด เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจประเภทต่างๆและความเป็นอยู่ของคนในสมัยปัจจุบัน 
- ศึกษาวิชาจับยามเสี่ยงทายระบบอี้จิงจาก Master Vincent Koh สถาบัน Singapore Feng Shui Centre 
- ศึกษาวิชาโหว้งเฮ้งขั้นพื้นฐานจาก อ. มาส เคหาสน์ธรรม และ อ. รุ่งนภา อังคะศิริกุล 

วิชาด้านภูมิปัญญาจีนที่ได้ศึกษา 
- ฮวงจุ้ยชัยภูมิ 
- ฮวงจุ้ยเฮียงคงปวยแช (ฮวงจุ้ยระบบดาวเหิน) 
- ฮวงจุ้ยเฮียงคงหลักจับซี้ข่วย (ฮวงจุ้ยระบบ 64 ข่วย) 
- ฮวงจุ้ยระบบโป๊ยหยี่ 
- เสี่ยมึ่ง กวก (เคล็ดวิชาประตูเมือง) 
- ดวงจีนโป๊ยยี่สี่เถียว 
- ดวงจีนจี๋มุ้ยเต๋าเสี่ยวขั้นพื้นฐาน (วิชาดวงจักรพรรดิดาวเหนือ) 
- จับยามเสี่ยงทายระบบอี้จิง 
- ฤกษ์ยามระบบโป๊ยหยี่ 
- ฤกษ์ยาม 28 กลุ่มดาวฤกษ์ 
- ฤกษ์ยามระบบ 12 เกี๋ยง 
- ฤกษ์ยามจี๋แปะแช (ฤกษ์ดาวเหิน) 
- ฤกษ์ยามเฮี่ยงคงหลักจับซี้ข่วย (ฤกษ์ยามระบบ 64 ข่วย) 
- โหว้งเฮ้งขั้นพื้นฐาน 
- การรักษาสุขภาพแบบแผนจีนขั้นพื้นฐาน 

ประวัติการทำงานในอดีต 
- บริหารงานการตลาดในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับงานออกแบบสำนักงานต่างๆ ซึ่งประกอบการจัดวางเฟอร์นิเจอร์สำนักงานและงานภายในอาคารเป็นหลักสำหรับโครงการชั้นนำต่างๆ 
- บริหารควบคุมและประสานงานตั้งแต่การออกแบบ ผลิต และการขนส่งบ้านสำเร็จรูประบบ Container module จากประเทศไทยส่งไปที่โอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนควมคุมและประสานงานก่อสร้างหรือติดตั้งบ้านสำเร็จรูปในประเทศญี่ปุ่น 

ประวัติการทำงานปัจจุบัน 
- ให้คำปรึกษาด้านฮวงจุ้ยให้สอดคล้องกับหลักสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆและการหลักตลาดสำหรับธุรกิจๆต่างๆ เช่น การปรับปรุง เลือกทำเล รวมถึงออกแบบบ้าน อาคารและกิจการต่างๆให้สอดคล้องกับฮวงจุ้ย 
- ให้คำปรึกษาด้านดวงจีนและฤกษ์ยามจีนให้สอดคล้องกับฮวงจุ้ยสำหรับบุคคลทั่วไปและเจ้ากิจการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยทั่วไป และธุรกิจต่างๆ 
โดยมีกลุ่มที่ให้คำปรึกษากับผู้บริหารบริษัทต่างๆ ด้านฮวงจุ้ย ดวงจีน หรือฤกษ์ยามดังนี้ 
o กลุ่มบริษัทชั้นนำในหมวดการ อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง ออกแบบ หรือเป็นโรงงานที่ผลิตวัสดุต่างๆที่เกี่ยวก่อสร้าง ตกแต่งบ้านและอาคาร รวมถึงร้านวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น กิจการผลิตหรือนำเข้าเฟอร์นิเจอร์ เครื่องนอน เครื่องหนัง ระบบเครื่องปรับอากาศทางการแพทย์และอุตสาหกรรม ระบบไฟฟ้า ไม้แปรรูป ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ 
o กลุ่มบริษัทในอุตสาหรกรรมเคมีชั้นนำต่างๆ ฯลฯ 
o ธุรกิจอื่นๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ กฎหมาย การแพทย์ ทันตกรรม ดนตรี ร้านอาหาร รายค้ารายย่อต่างๆ ฯลฯ 
- เขียนหนังสือ "ฮวงจุ้ย ชะตาฟ้า คนลิขิต" ซึ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของ ฮวงจุ้ย ดวงชะตา เเละการกระทำของมนุษย์ เนื้อหาที่อ้างอิงถึงพลังธรรมชาติที่มีอยู่จริง และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้
- เขียนบทความเกี่ยวบรรยายในคอลัมฮวงจุ้ยและโหราศาสตร์รายเดือนสำหรับหนังสือ Multimillionaire’s House และหนังสือ Multimillionaire’s Chic (Free Magazine แจกสำหรับบุคคลที่มีบ้านมูลค่าราคาเกิน 10 ล้านบาททั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล) 
- บรรยายเกี่ยวกับฮวงจุ้ย ดวงจีนและฤกษ์ยามจีน ให้กับโครงการบ้านต่างๆที่จัดโดยนิตยสาร Multimillionaire’s house
- ช่วยให้คำปรึกษาสำหรับผู้สนใจเรียนด้านฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยามจีน ในสถาบันค้นวิชาการฮวงจุ้ยแห่งประเทศไทย ของท่าน อาจารย์ มาศ เคหาสน์ธรรม 
- เป็นผู้บริหารงานการสร้างบ้านสำเร็จรูปที่มีแบรนด์ว่า Baan Natura ซึ่งผลิตจากไม้นำเข้าและวัสดุต่างๆจากเมืองนอกมาผสมผสานเป็นบ้านสำเร็จรูปที่มีระบบการก่อสร้างที่มีคุณภาพมาตรฐานจากโรงงานและติดตั้งรวดเร็ว โดยมีการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบบ้านในเชิงฮวงจุ้ยและสถาปัตยกรรมให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย 
- บริหารงานการเกี่ยวกับด้านการทำตลาดและการนำเข้าวัสดุก่อสร้างประเภทไม้สำหรับสร้างบ้านและอาคารต่างๆจากต่างประเทศ ให้บริษัท เฟล็กซี่แพลน ดีไซน์ จำกัด 

I Residence Hotel Silom

วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557, 9.00 - 16.00 น.

4500 บาทต่อท่าน (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.freemindbook.com/web/book_detail.php?isbn=HJ001

บริษัทฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง จำกัด

บริษัท ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง จำกัด

ไพบูลย์ วณิชยืวรนันต์
โทร. 02-637-8600, 081-868-2011
www.freemindbook.com
www.facebook.com/freemindbook
ผู้เข้าชม : 1034 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys