Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เตรียมรับมือสรรพากรอย่างไร โดย SCL ผู้นำด้านภาษี
 
การจัดสัมมนาในครั้งนี้  ถือว่าได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 แล้ว ต่อเนื่องจากครั้งที่ 3 คือ เรื่อง “การเตรียมตัวก่อนการยื่นแบบ  ภงด. 50” ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง จากผู้ประกอบการหลากหลายสาขาอาชีพ รวมไปถึงผู้ที่มีธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ
โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ จะจัดขึ้นในหัวข้อ “เตรียมรับมือสรรพากรอย่างไร Get to know RD” ซึ่งจะเหมาะสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ กิจการร่วมค้า โดยจะมีเนื้อหาที่น่าสนใจมาก เกี่ยวข้องโดยตรงกับ ขั้นตอนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเจรจาประสานงานและเจรจากับเจ้าหน้าที่สรรพากร หากไม่ทราบมาก่อน ก็จะได้ทราบเนื้อหา วิธีการทั้งหมด ในงานสัมมนาครั้งนี้
โดยทางบริษัท ฯ จะจัดสัมมนาดังกล่าวขึ้น ในวันพุธที่ 26  มีนาคม 2557 เวลา 9.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสยามซิตี้ลอว์ ชั้น 9 อาคารรัจนาการ กรุงเทพมหานคร ( สามารถเดินทางด้วย BTS โดยลงที่สถานีช่องนนทรี)

อัตราค่าธรรมเนียมการละทะเบียนเข้าอบรมสัมมนา
Clients Rate      สมาชิก หรือผู้ที่เคยเข้าอบร่วมอบรมแล้ว  ลด 15% 
ราคา 3,400 บาท + (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มชำระสุทธิ 3,536 บาท)
Early Bird Rate             บุคคลทั่วไปลงทะเบียนล่วงหน้า ลด 10%
ราคา 3,600 บาท + (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มชำระสุทธิ 3,744 บาท)
General Rate   บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนปกติ 
ราคา 4,000 บาท + (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มชำระสุทธิ 4,160 บาท)

กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105555109988
บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล จำกัด เลขที่ 183 อาคารรัจนาการชั้น 9 ถนนสาทร แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
*ทาง SCL จะจัดเตรียมใบกำกับภาษี พร้อมใบเสร็จรับเงินให้ ณ ที่จุดลงทะเบียนตามวันและเวลาดังกล่าวที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถติดต่อเพื่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม และขั้นตอนการชำระเงินได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 087-549-3772 คุณโบว์ ชนัญญา หรือ 02-676-6667 ต่อ 413 คุณพีท ปรียาดา
ตั้งแต่เวลา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น – 19.00 น. ของทุกวัน

ชำระเงินผ่านทาง
บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาอาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
เลขที่บัญชี 608-2-13455-5
ชื่อบัญชี บจ.สำนักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล
หรือสนใจกรอกใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://goo.gl/6PHeq3


กำหนดการสัมมนา
เรื่อง “เตรียมรับมือสรรพากรอย่างไร ?   Get to Know RD! ”
จัดโดย บริษัทสำนักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล จำกัด
วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสยามซิตี้ลอว์ ชั้น 9 อาคารรัจนาการ สาทร แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

08.30 น. - 09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00น. – 10.30 น. วิทยากร 
คุณภาวนา ธรรมศิลา บรรยายภาพรวมขั้นตอนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร
10.30 น.- 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45 น.- 12.00 น. บรรยายต่อ
12.00 น. – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.30 น. วิทยากร
คุณณัฐนันท์ พลั่วจินดา ผู้เชียวชาญภาษีอากรของบริษัท จะร่วมคุยในฐานะเอกชนที่มีประสบการณ์กับการเจรจาประสานงานและเจรจากับเจ้าหน้าที่
14.30 น. – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45 น. – 16.15 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน
16.15 น. – 16.30 น. ถาม – ตอบ


คุณภาวนา ธรรมศิลา อดีตผู้อำนวยการสำนักงานบริหารภาษี ธุรกิจขนาดใหญ่ และสรรพากร ภาค 7 กรมสรรพากร ผู้มีความรู้ความเชียวชาญในการตรวจสอบกิจการขนาดใหญ่ และกิจการข้ามชาติ ทั้งมีประสบการณ์ในการทำงานด้านภาษีสรรพากรกว่า 36 ปี ครั้งนี้คุณภาวนาจะมาบรรยายภาพรวมชั้นตอนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร และวิทยากรอีกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมบรรยายคือ คุณณัฐนันท์ พลั่วจินดา ผู้เชี่ยวชาญภาษีอากรของบริษัท สำนักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล จำกัด จะมาร่วมคุยในฐานะเอกชนที่มีประสบการณ์กับการเจรจาประสานงานและเจรจากับเจ้าหน้าที่

ชั้น 9 อาคารรัจนาการ

วันพุธ ที่ 26 มีนาคม 2557, 09.30-16.30 น.

3,400 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://goo.gl/6PHeq3

สำนักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล จำกัดผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถติดต่อเพื่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม และขั้นตอนการชำระเงินได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 087-549-3772 คุณโบว์ ชนัญญา หรือ 02-676-6667 ต่อ 413 คุณพีท ปรียาดา
ตั้งแต่เวลา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น – 19.00 น. ของทุกวัน

ชำระเงินผ่านทาง
บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาอาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
เลขที่บัญชี 608-2-13455-5
ชื่อบัญชี บจ.สำนักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล
หรือสนใจกรอกใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://goo.gl/6PHeq3

ผู้เข้าชม : 994 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys