Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
DBD New Wave e-Commerce สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ รุ่นที่ 1
 
เพื่อสร้างธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รายใหม่ ให้แก่ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่ต้องการขยายช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น 

อาคารฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11 ชั้น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

วันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557, 08:30 - 16:00 น.https://dl.dropboxusercontent.com/u/221277622/DBD%202014/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A120140123.pdf

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าdbd.training2014@gmail.com
ผู้เข้าชม : 716 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys