Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
คอร์สปฏิบัติการ...ล้างพิษตับ เพื่อสุขภาพองค์รวม หลักสูตร 1วัน 2คืน
 
เรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติการ_ล้างพิษตับ เพื่อสุขภาพองค์รวม 

โครงการ : ปฏิบัติการ_ล้างพิษตับ เพื่อสุขภาพองค์รวม
 " ง่าย ระยะสั้น ไม่ต้องอดอาหารหลายวัน ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมทีมงาน "

นอกเหนือจากการเข้าร่วมปฏิบัติการ...ล้างพิษตับ
ท่านยังได้รับความรู้ ความเข้าใจวิธีการเลือกรับประทานอาหาร เพื่อสร้างสุขภาพ
พร้อมปรึกษาปัญหาสุขภาพ  มะเร็ง..เบาหวาน..ไต..โรคอ้วน !!
                                             
หากท่านเป็นคนหนึ่งที่ป่วยเป็น
มะเร็ง...เบาหวาน...โรคอ้วน หรือ สุขภาพเป็นปกติ
ท่านสามารถเข้าร่วมปฏิบัติการ..ล้างพิษตับ
เพื่อการปรับสมดุลย์ร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติด้วยตนเอง
ภายใต้การดูแลโดยแพทย์และทีมงาน

ประโยชน์ที่จะได้รับ / จุดเด่นของโปรแกรม
1. แตกต่างจากที่อื่น “สนุก สุข กับ ร่างกายที่ดีขึ้น”
2. เห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายไปในทิศทางที่สมดุลย์     
3. ระยะสั้น ไม่ต้องอดอาหารหลายวัน / ไม่ต้องลางาน  
4. ควบคุมดูแลโดยแพทย์ และทีมงาน
5.  สามารถเรียนรู้แล้วนำกลับไปทำเองต่อได้ที่บ้าน
6.  สามารถปรึกษาเรื่องปัญหาสุขภาพอื่นๆ กับคุณหมอได้
7.  เดินทางสะดวก

หลังจากชำระค่าสมัคร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโปรแกรม ท่านจะได้รับกรดมาลิค / กรดแอปเปิ้ล ท่านละ จำนวน 6 ซอง พร้อมคู่มือ ทางไปรษณีย์ หรือติดต่อเข้ามารับได้ที่ศูนย์ฯ 

สิ่งที่ต้องจัดเตรียม :
1. กล้องถ่ายภาพหรือโทรศัพท์มือถือ พร้อมสายเชื่อมต่อคอมฯ (ถ้ามี)
2. ยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี)
3. ผลตรวจโรคหรือผลเอกซเรย์ (ถ้ามี)
4. โปรดทานอาหารมาก่อนเวลา 13.00 น. (ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม_ในวันเสาร์) 

ค่าใช้จ่าย : ราคาพิเศษ  **ชำระค่าสมัครภายใน วันที่ 3 ก.พ.57  
พักเดี่ยว    ราคาท่านละ 4,000 บาท  ปกติราคา 4,800 บาท
พักคู่        ราคาพิเศษ   7,500 ท่านขึ้นไป ปกติราคา 9,000 บาท)
** ราคาค่าใช้จ่ายรวมค่าอุปกรณ์_ล้างพิษตับครบชุด ค่าทีพัก 1 คืน 2 วัน พร้อมอาหารเช้า 

สอบถามราคาพิเศษได้ที่ 086-3362701 คุณพนิดา(แหม่มค่ะ)


ทางศูนย์ฯ จะทำการจัดส่งกรดมาลิคหรือกรดแอปเปิ้ลพร้อมคู่มือและแผนที่จัดกิจกรรมให้ทางไปรษณีย์หรือสามารถเข้ามารับได้ด้วยตนเอง หลังจากชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว
เรียน...ท่านผู้เข้าร่วมโครงการ

ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม ทุกท่านสามารถเตรียมตัวง่าย ๆ ล่วงหน้า 1 สัปดาห์  ผสมเครื่องดื่ม  “กรดมาลิคหรือกรดแอปเปิ้ล 1 ซองกับนํ้าเปล่า 1 ขวด ต่อวัน (จำนวน 6 ซอง = 6 วัน) โดยแบ่งดื่มหลังรับประทานอาหาร เช้า กลางวัน เย็น จนหมด    “ เพื่อปรับสภาพของเสียในตับ ”
เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10   – วันศุกร์ที่ 14 ก.พ. (หลังรับประทานอาหาร เช้า กลางวัน เย็น ) จนถึงวันเสาร์ที่ 15 ก.พ.57 (ก่อนเที่ยง)

หมายเหตุ:   หลังจากท่านชำระค่าสมัคร ภายใน 1 - 2 สัปดาห์ ก่อนเตรียมตัวเข้าร่วมโปรแกรม  ทางศูนย์ฯ จะทำการจัดส่ง  กรดมาลิคหรือกรดแอปเปิ้ล พร้อมคู่มือและแผนที่จัดกิจกรรมให้ทางไปรษณีย์ หรือท่านสามารถเข้ามารับได้ด้วยตนเอง 

วันเสาร์ที่ 15 ก.พ.57  
เวลา 12.00 น. - 13.00 น.
• ลงทะเบียน เช็คอินห้องพัก  
• ลงทะเบียน เช็คอินห้องพัก
• บรรยาย “ล้างพิษตับ” โดย นพ.สมยศ กิตติมั่นคง   
                 (14.00 น. เป็นต้นไป งดอาหาร.. ยกเว้นน้ำเปล่า)
• บรรยายสร้างความเข้าใจ “ล้างพิษตับ” (ต่อ)
• เริ่มดีท็อกซ์ หรือ สวนล้างลำไส้ใหญ่ด้วยน้ำเปล่า
• ผสมดีเกลือฝรั่งกับน้ำดื่ม
• ดื่มน้ำผสมดีเกลือฝรั่ง (รอบแรก)
• ดื่มน้ำผสมดีเกลือฝรั่ง (รอบสอง)
• เตรียมน้ำมะนาว
• ผสมน้ำมันมะกอกกับน้ำมะนาวที่เตรียมไว้.. ดื่มจนหมด
เวลา 20.00 น.
• พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันอาทิตย์ 16 ก.พ.57  

เวลา 05.00 น.
• ตื่นรับวันใหม่
• ผสมดีเกลือฝรั่งกับน้ำดื่ม
• ดื่มน้ำผสมดีเกลือฝรั่ง (รอบแรก)
• ดื่มน้ำผสมดีเกลือฝรั่ง (รอบสอง)
• ดีท็อกซ์ หรือ สวนล้างลำไส้ใหญ่ด้วยน้ำเปล่า
• รับประทานอาหารเช้า
• สรุปผลการล้างพิษตับ โดย นพ.สมยศ กิตติมั่นคง  

เวลา 12.00 น.
• ปิดการสัมมนา
• เช็คเอาท์ห้องพัก
• เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
แพทย์ผู้ดูแลโครงการ : นายแพทย์ สมยศ กิตติมั่นคง                
• ประกาศนียบัตร Managing Health Programs in Developing Countries, Harvard School of Public Health, Boston, Massachusetts, USA.
• ปริญญาโท Master of Public Health (Health Development), Prince Leopold Institute of Tropical Medicine, Antwerp, Belgium
• ประกาศนียบัตร Certificate in Health Insurance Managementจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางจิตวิทยา Diploma in Dermatology สถาบันโรคผิวหนัง
• ประกาศนียบัตร Fellow in Dermatologic Laser Surgery คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
• อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว Dip.Thai Board of Family Medicine

ปัจจุบัน 
• หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการดูแลรักษา เอชไอวี และเอดส์  สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข
• แพทย์ที่ปรึกษา บางโพ คอสเมติคส์ แอนด์ เลเซอร์ คลินิก โรงพยาบาลบางโพ
อดีต                       ผอ.โรงพยาบาลชุมชนหลายแห่ง 
ผู้เขียนหนังสือ       รักษามะเร็งด้วยเห็ด , ล้างพิษตับขับนิ่วด้วยตนเอง
ผู้ศึกษาค้นคว้าวิจัย     เรื่องมะเร็ง เบาหวาน และโรคอื่นๆ รวมถึงการลดความอ้วนโดยไม่ต้องใช้ยา
ล่าสุดเป็นแพทย์ผู้เพาะเห็ดถั่งเช่าออกดอกสำเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทย


โรงแรม โกลด์ออคิด กรุงเทพ ณ ห้อง Orchid ชั้น M ถ.วิภาวดีรังสิต-แยกสุทธิสาร สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 15-16 ก.พ.57 หลักสูตร 1 คืน 2 วัน, ลงทะเบียน เสาร์ที่ 15 ก.พ.57 เวลา 12.00 น.-13.00 น.

พิเศษ (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%

ศูนย์พลิกชีวิต Absolute Life Care

เทรนนิ่งเบย์

ศูนย์พลิกชีวิต Absolute Life Center 
โทร. 0-2615-4688  สายด่วน 08-6336-2701
https://www.facebook.com/pages/ศูนย์พลิกชีวิต
ผู้เข้าชม : 1069 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys