Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร การสั่งซื้อและบริหารคลังสินค้า By HRDZENTER
 
พิเศษ   เพียงท่านละ  2,500 บาทเท่านั้น !!!  
ราคานี้เฉพาะเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2557

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. สร้างความรู้ความเข้าใจในการพิจารณาการสั่งซื้อสินค้า
2. สามารถคำนวณการสั่งซื้อสินค้าเพื่อนำมา  Stock   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถควบคุมปริมาณสินค้าได้สัมพันธ์กับความต้องการของลูกค้าได้
4. สร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการ Stock สินค้าได้อย่างเหมาะสม
5. สามารถคำนวณหาศักยภาพที่แท้จริงในการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าได้


รูปแบบการอบรม:   บรรยาย, พร้อมยกตัวอย่างประกอบ, ถาม-ตอบ 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:   ผู้ทำงานด้านคลังสินค้า , Logistics และผู้สนใจทั่วไป


1. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการสั่งซื้อ
2. การคำนวณการสั่งซื้อการควบคุมสินค้าคงคลัง
3. การแบ่งกลุ่มสินค้า (Product moving code)
4. มาตรฐานการรับเข้าและการจัดเก็บ
5. ความสำคัญของมูลค่าต้นทุนสินค้าคงคลัง (Month of supply)
6. ความสำคัญของประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Fulfillment Rate)
7. การจัดระดับของ Stock สินค้า  (Stock Level) 
8. การคำนวณหาศักยภาพที่แท้จริงของลูกค้า ในการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท
9. การนำ KPI มาวัดค่าการดำเนินงานผู้ทรงคุณวุฒิสถาบัน HRD ZENTER  ด้านจัดซื้อและคลังสินค้า


โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557, 08.30-16.30 น.

2500 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.hrdzenter.com

HRDZENTER

HRD ZENTER

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

คุณพัชมน  089-773-7091
คุณนัยนา  089-606-0444

www.hrdzenter.com , www.facebook.com/hrd.zenter
E-mail : hrdzenter@gmail.com

ผู้เข้าชม : 562 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys