Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
แท็บเล็ต...สอนอย่างไรให้สร้างสรรค์
 
แท็บเล็ต...สอนอย่างไรให้สร้างสรรค์ 
 โดยวิทยากร ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 เวลา 9.30 - 12.00 น.
สัมมนา ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
สนใจเข้าร่วมการสัมมนา ลงทะเบียน หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ นาย ธนันวัฒน์ อัคพัชร์อมต โทร . 084 5544345 , 02 -544-8484  หรือที่ www. thananwat1979@gmail.com , Line ID : thananwat

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ณ ห้อง ศษ 2305 อาคารศึกษาศาสตร์ 2 ภาคเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.15 น. พิธีกรกล่าวรายงาน
อาจารย์ดร.อนิรุทธ์   สติมั่น หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา กล่าวเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง แท็บเล็ต...สอนอย่างไรให้สร้างสรรค์
09.15 - 10.30 น. การบรรยาย/เสวนา เรื่อง แท็บเล็ต...สอนอย่างไรให้สร้างสรรค์
โดย ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
- แท็บเล็ตกับการศึกษาไทย
- การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 11.50 น. การบรรยาย/เสวนา เรื่อง แท็บเล็ต...สอนอย่างไรให้สร้างสรรค์
โดย ดร.วิริยะ  ฤาชัยพาณิชย์
- การประยุกต์ใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์
- วิทยากรตอบข้อซักถาม
11.50 – 12.00 น. ประธานกล่าวปิดงานสัมมนา / มอบของที่ระลึก 
โดย อาจารย์ดร.อนิรุทธ์   สติมั่น หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์

ห้อง ศษ 2305 อาคารศึกษาศาสตร์ 2 ภาคเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556, 9.30-12.00 น.http://

มหาวิทยาลัยศิลปากรสนใจเข้าร่วมการสัมมนา ลงทะเบียน หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ นาย ธนันวัฒน์ อัคพัชร์อมต โทร . 084 55443
ผู้เข้าชม : 855 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys