Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
++ สัมมนาฟรี ที่ท่านไม่ควรพลาด “ทิศทางเกษตรไทย ในทศวรรษหน้า” วันที่ 20 ธ.ค. 56 ++
 
++ สัมมนาฟรี ที่ท่านไม่ควรพลาด  “ทิศทางเกษตรไทย ในทศวรรษหน้า”  วันที่ 20 ธ.ค. 56 ++
เรื่อง ขอเรียนเชิญฟังการสัมมนา “ทิศทางเกษตรไทย ในทศวรรษหน้า”

คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร และศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ สำนักบริการวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนา ในหัวข้อ... "ทิศทางเกษตรไทย ในทศวรรษหน้า"
เพื่อให้ผู้ที่สนใจในภาคเกษตรและธุรกิจเกษตร ได้เตรียมพร้อมรับทราบข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้มการเกษตรในอีก 10 ปี ข้างหน้า กับกูรูภาคเกษตร

ในการเตรียมความพร้อมวางแผนกลยุทธ์ในธุรกิจเกษตร

สัมมนาจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 13:00 -16:00 น. ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ 2-3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ. แจ้งวัฒนะ

ในงานนี้ท่านจะได้พบกับวิทยากรร่วม 3 ท่าน ดังนี้ 
•นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
•นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
•นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
*** ดำเนินการเสวนาโดย ดร. มนตรี คงตระกูลเทียน คณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ***

งานนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา โดยท่านสามารถส่งใบตอบรับ (ตามไฟล์แนบด้านล่าง) กลับมา ภายในวันพุธที่ 18 ธ.ค. 56
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง ได้ที่ คุณสุนทรียา หรือคุณสุนันพร โทรศัพท์ 02-832-0956 โทรสาร 02-677-9059 

E-mail : soontareeyakar@pim.ac.th หรือ sununpornpli@pim.ac.th


สัมมนา
“ทิศทางเกษตรไทย ในทศวรรษหน้า”
ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ คอนเวนชั่น ฮอลล์ 2-3  ชั้น 3  
อาคารหอประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
13.00 -13.30 น. ผู้เข้าร่วมสัมมนาลงทะเบียน
13.30 -13.40 น. เปิดการสัมมนาโดย รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
13.40 -15.30 น. เสวนาหัวข้อ “ทิศทางเกษตรไทย ในทศวรรษหน้า” 

-บทบาทกรมพัฒนาที่ดินในการจัดสรรทรัพยากรเกษตร(ดินและน้ำ) ในปัจจุบันและอนาคต และการจัดแบ่งโซนนิ่งเกษตร โดย นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

-บทบาทของกรมส่งเสริมการเกษตรในปัจจุบันและอนาคตในการพัฒนาเกษตรกรและบุคลากรทางการเกษตร( Smart Famer ) โดย นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

-บทบาทของธนาคารต่อธุรกิจเกษตรในปัจจุบันและอนาคต และการส่งเสริมธุรกิจเกษตรกับเกษตรกรทั้งด้านการเงิน สินเชื่อ และสหกรณ์ โดย นายลักษณ์ วจนานวัช  ผู้จัดการธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ดำเนินการเสวนาและสรุปโดย  นายมนตรี  คงตระกูลเทียน  คณบดีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
-ภาพรวมธุรกิจเกษตรประเทศไทยและการนำนวัตกรรมมาปรับใช้ในอนาคต
15.30 - 15.55 น.ถาม-ตอบ
15.55 - 16.00 น.มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร และถ่ายภาพร่วมกัน
16.00 น.จบการสัมมนา และรับประทานอาหารว่าง•นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
•นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
•นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร


ณ คอนเวนชั่น ฮอลล์ 2-3 ชั้น 3 อาคารหอประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

วันศุกร์ที่20ธันวาคม 2556, 13.00-16.00น.http://

ศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ02-8320956
E-mail : soontareeyakar@pim.ac.th หรือ sununpornpli@pim.ac.th
ผู้เข้าชม : 953 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys