Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานบริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
 
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์สำเร็จรูปสำหรับสัตว์บกและสัตว์น้ำ ชนิดเม็ด ชนิดผง และหัวอาหาร ได้แก่ อาหารสุกร ไก่ เป็ด วัว ปลา และกุ้ง เป็นต้น ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ลี”, “วิน”, “แมกซ์” และ “โปร-เกรด” ทั้งได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) รวมทั้งได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 : 2008 และ ISO 14001 : 2004 หรือการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ที่สะท้อนถึงคุณภาพของสินค้าที่มีมาตรฐานสากล และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม


หัวข้อในการศึกษาดูงาน
- บทบาทหน้าที่ผู้บริหาร ในการผลักดันและขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ
- การประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพ ในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
- กลยุทธ์พิชิตใจให้พนักงานมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร
- เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานในพื้นที่จริง


วันที่และเวลา

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00-16.00 น.

สถานที่

โรงงานจังหวัดเพชรบุรี

วิทยากร

บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) โรงงานจังหวัดเพชรบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2556, 13.00-16.30 น.

สมาชิกสมาคม 1,391 บาท บุคคลทั่วไป 1,819 บาท (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.ic.or.th%2Fth%2Fimages%2FHighlight_IC%2FVisit_Plant_leepattana.pdf

สมาคมสโมสรนักลงทุนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
แผนกลูกค้าสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
0 2936 1429 ต่อ 203 (คุณเบญจวรรณ) 
                   ต่อ 202 (คุณลัดดาวัลย์)
E-mail: Cus_service@ic.or.th
Benjawank@ic.or.th, Laddawanp@ic.or.th
www.ic.or.th 
ผู้เข้าชม : 848 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys