Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
“ผ่าโลก โลจิสติกส์....ลดต้นทุนพิชิต AEC”
 
สมาคมสโมสรนักลงทุนกำหนดจัดสัมมนาพิเศษเรื่อง “ผ่าโลก โลจิสติกส์...ลดต้นทุนพิชิต AEC” ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ท่านสมาชิกและผู้สนใจ 
จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ (รับจำนวนจำกัดเพียง 150ท่าน) โปรดกรอกแบบตอบรับส่งกลับมาที่โทรสาร 0 2936 1441-2 หรือ Email: cus_service@ic.or.th ปิดรับสมัครภายในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 หรือ ปิดรับทันทีเมื่อที่นั่งเต็ม ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์                        0 2936 1429 ต่อ 203, 202, 201 คุณเบญจวรรณ, คุณลัดดาวัลย์ หรือ คุณนลนีย์ 

12.30 – 13.00 น.  ลงทะเบียน
13.00 – 13.05 น.  กล่าวเปิดงานสัมมนา
13.05 – 14.30 น.  ความหมายและความสำคัญของการดำเนิน
 กิจกรรมโลจิสติกส์เพื่อเตรียมพร้อมรับ AEC 
 เป้าหมายสำคัญและแก่นของโลจิสติกส์  Supply Chain/ Value Chain & Logistics
14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น.  ต้นทุนโลจิสติกส์ (Logistics Costs)     แนวทางการลดต้นทุนกับกิจกรรมโลจิสติกส์                          การลดต้นทุนงานจัดซื้อ-จัดหา การลดต้นทุนการจัดการขนส่งและการกระจายสินค้า
  ถาม – ตอบ


อ.กมลทิพย์ จันทรมัส
   ที่ปรึกษาทางด้านการตลาด 
   การวางแผนธุรกิจ การบริหารด้านการ   
   จัดซื้อ และซัพพลายเชน โลจิสติกส์   
   นำเข้าและส่งออก
   ผู้เชี่ยวชาญ โครงการ Logistics Chinic     สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   วิทยากรและที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์  
   จัดซื้อ ภาครัฐ เอกชน และ  
   สถาบันการศึกษา 


สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถ.วิภาวดีรังสิต

25 ตุลาคม 2556, 13.00-16.30 น.

สมาชิกฟรี สอบถามได้ 02 9361429 ต่อ 201-204 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.ic.or.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=249:%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81-%E0%B8%84%E0%B8%A3%

สมาคมสโมสรนักลงทุน โทรศัพท์                        0 2936 1429 ต่อ 203, 202, 201 คุณเบญจวรรณ, คุณลัดดาวัลย์ หรือ คุณนลนีย์ 
ผู้เข้าชม : 683 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys