Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
I3. Optimization Analysis
 
หลักสูตรระดับขั้นกลาง  ราคาสุทธิคอร์สละ 12,000 บาท
I3. Optimization Analysis, 3 วัน 
ข้อเสนอแนะ: ควรผ่านหลักสูตร B1และ B2 ก่อน 
รายละเอียด
     ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงขั้นตอนการประยุกต์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับปัญหา optimization รวมทั้งรู้ถึงข้อมูลและเงื่อนไขขอบเขตที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา optimization และ การกำหนดเงื่อนไขการออแบบที่เหมาะสมแบบ topology และ แบบ topography รวมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์ และเงื่อนไขในการผลิต การสมมาตร การอธิบายผลการคำนวณที่ได้ทำให้เข้าใจพฤติกรรมของปัญหาและแนวทางการปรับปรุงที่เป็นไปได้อย่างเหมาะสม

!!! พิเศษ !!! สำหรับนักศึกษา ลด 50% หน่วยงานราชการลด 20% จากราคาเต็ม 12,000 บาทเหลือ 9,600 บาทวันที่ 1
ภาคทฤษฎี
– การวิเคราะห์ optimization และระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ที่เกี่ยวข้อง
– การกำหนดตัวแปร การกำหนดผลตอบสนอง การกำหนดเป้าหมาย 
   ขอบเขตและปัจจัยต่างๆในการวิเคราะห์
– วิธี gradient-base ในการหาจุด optimize
– ความสันพันธ์ของค่าตัวแปรต่างๆ การปรับค่าตัวแปรและขอบเขต 
ภาคปฏิบัติ (Workshop)
– การใช้งานโปรแกรม optistruct 
– วิธีการกำหนดโมเดลการวิเคราะห์ optimization
– การวิเคราะห์ปัญหา optimization แบบ topology ใน 2 มิติ
วันที่ 2
ภาคปฏิบัติ (Workshop)
– กำหนดเงื่อนไขต่างๆในการวิเคราะห์ 
– การ optimize ห่วง แบบ topology ด้วยเงื่อนไขความเค้น
– การ optimize แขนบังคับ แบบ topology  
– การ optimize หัวอ่านฮาร์ดดิสก์แบบ topography
– การวิเคราะห์หัวอ่านฮาร์ดดิสก์แบบ Free size
วันที่ 3
ภาคปฏิบัติ (Workshop)
– การวิเคราะห์ปัญหาแผ่นเพลทเจาะรูแบบ Free size
– การ optimize ข้อต่อ
– การ optimize ตัวจับยึดคอมเพรสเซอร์

รศ.ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ 
ผู้เชี่ยวชาญในทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ CAE 
นายนิทัศน์ ปานอ่อน
ผู้เชี่ยวชาญการประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช. อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2556, 9.00 - 16.00น.

12,000 บาท (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว) (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://decc.or.th/content_calendar.php?id=40

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม

ฝ่ายฝึกอบรม 02 5646310-11 ต่อ 101
e-mail : training@decc.or.th
ผู้เข้าชม : 756 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys