Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในตนเอง
 
      การทำงานในปัจจุบันมีแรงกดดันสูงขึ้นทั้งจากภาวะการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ปัญหาเศรษฐกิจ และความเสี่ยงภัย ดังนั้นการที่ทุกคนจะสามารถคงสมรรถนะในการทำงานเอาไว้ได้จึงต้องอาศัยการฝึกฝนสร้างแรงจูงใจ ค้นหาแรงบันดาลใจและปลูกฝังพลังจิตใต้สำนึกของตนเองอยู่เสมอ

วัตถุประสงค์  
    1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง
    2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมองหาตัวอย่างแรงบันดาลใจได้อย่างต่อเนื่อง
    3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาความเข้าใจและเทคนิคไปใช้เสริมสร้างกำลังใจตนเองต่อไปได้

สำหรับ   ผู้บริหาร พนักงานและบุคคลที่ต้องการสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้ตนเอง


เนื้อหาหลักสูตร
      เข้าใจสภาพปัญหาและแรงกดดันรอบตัว
      เรียนรู้เข้าใจตัวเอง: บุคลิกภาพ, นิสัยและทัศนคติ
      เรียนรู้เทคนิคการต่อต้านการคิดลบ
      กำหนดเข็มมุ่งใหม่ให้ตนเอง 
      เทคนิคกระตุ้นจิตสำนึกและการโปรแกรมจิตใต้สำนึก
      การเปลี่ยนทัศนคติด้วยพลังแห่งธรรมชาติ
      ค้นหาแรงจูงใจของตัวเราในแผนผังจิตวิทยา
      การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แรงจูงใจ
      การค้นหาแรงบันดาลใจ
      ทำตัวเองให้กลายเป็นแรงบันดาลใจที่ถาวรด้วยการค้นหาความเชื่อ

รายละเอียดกิจกรรม  
1 แลกเปลี่ยน-เรียนรู้แนวทางการสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง
2 รับรู้เรื่องราว ชมภาพและวิดีโอเรื่องราวบันดาลใจ 

คลิกเพื่อสำรองที่     ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที
http://form.jotform.me/form/30421077699459
หรือ
โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail :  info@trainingbymotiva.com อาจารย์กมลภัทร  บุญค้ำ 

โรงแรม my hotel CMYK

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4747

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598  093-1194706
e-mail :  info@trainingbymotiva.com 

ผู้เข้าชม : 1576 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys