Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม
 
      การเกิดขึ้นของตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche) พฤติกรรมการเปิดรับสื่อได้ยากขึ้นของลูกค้า และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ได้รับการพิสูจน์ถึงความคุ้มค่าในระยะยาว ทำให้องค์กรหันมาใส่ใจกับการทำการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) มากขึ้น


วัตถุประสงค์  
      ผู้เข้าอบรมเข้าใจภาพรวม แนวทางและกระบวนการบริหารการตลาดเชิงกิจกรรม
      ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถวางกลยุทธ์การตลาดเชิงกิจกรรมอย่างถูกต้องและได้ผล
      ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผน บริหารจัดการ และติดตามวัดผลการตลาดเชิงกิจกรรมได้       Event marketing กับกลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง
       คุณสมบัติและหัวใจความสำเร็จของ Event marketing
       ประเภทของ Event marketing
       การแบ่งความรับผิดชอบงาน Event marketing ในองค์กร
       กลยุทธ์ Event marketing
       การออกแบบส่วนผสมการตลาดสำหรับ Event marketing
       การเก็บรวบรวมข้อมูล และประเมินผล Event marketing
       Event marketing กับ Branding
       Event marketing กับการขาย


อาจารย์กมลภัทร บุญค้ำ

โรงแรม my hotel CMYK

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4716

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598  0658849097
e-mail :  info2@trainingbymotiva.com 

ผู้เข้าชม : 2773 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys