Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร เพิ่มพลังทีมงานด้วยทักษะการโค้ช...ของหัวหน้า
 
วัตถุประสงค์  
เพื่อเสริมสร้างทักษะการให้กำลังใจและสร้างแรงจูงใจ
เพื่อให้เกิดทัศนคติบวกต่อการพูดเชิงโค้ชชิ่ง
เพื่อให้เข้าใจหลักการและวิธีปฏิบัติในการสร้างกำลังใจและโค้ชชิ่งต่อทีมและบุคคลอื่น

สำหรับ
ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่ต้องการเสริมทักษะการโค้ชชิ่งให้กับตัวเอง


เนื้อหาหลักสูตร
       ตรวจสอบทักษะการโค้ชของตนเอง
       การโค้ช การให้คำปรึกษางาน และการปรึกษาปัญหาส่วนตัว             (Coach, consult and counsel)
       OJT (On the Job Training) ที่ถูกต้องและได้ผล    
       บุคลิกและจิตวิญญาณของโค้ช
       เสริมความเชื่อในการเป็นโค้ชให้ตัวเอง
       ส่งพลังความเชื่อให้กับทีมงาน
       การฟังและการถามเพื่อเข้าให้ถึงปัญหาและจิตใจ
       การกระตุ้น การชม การกดดัน การสร้างแรงผลักดัน
       การปรากฎตัวของโค้ช การแก้ปัญหา และการสร้างความมั่นใจ
       สร้างความตระหนักรู้ในเป้าหมาย และการวางแผน
       การโค้ชด้วยเป้าหมาย
       โค้ชท่ามกลางภาวะวิกฤติ

รายละเอียดกิจกรรม  
กิจกรรมทดสอบทักษะการโค้ชของตนเอง
กิจกรรมทดลองการโค้ช /ฝึกทักษะการให้กำลังใจ

คลิกเพื่อสำรองที่     ได้ส่วนลดในราคาสมาชิกทันที
http://form.jotform.me/form/30421077699459
หรือ
โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598
e-mail :  info@trainingbymotiva.com 

โรงแรม my hotel CMYK

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561, 9.00 - 16.00 น.

3800 บาท ( สมาชิก 3300 บาท ) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4693

สถาบันฝึกอบรมโมติวา

Motivational Training Institute - MOTIVA

โทรศัพท์  0-2882-7519 , 0-2882-7598  0658849097
e-mail :  info2@trainingbymotiva.com 
www.trainingbymotiva.com    

ผู้เข้าชม : 1770 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys