Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
อบรมมัคคุเทศก์ภาษาญี่ปุ่นฟรี!!!!!!!
 
อบรมมัคคุเทศก์ภาษาญี่ปุ่นฟรี!!!!!!!
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครมัคคุเทศก์ที่มีบัตรไกด์  เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มัคคุเทศก์มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาได้ดียิ่งขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ 2. เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนมัคคุเทศก์ภาษาญี่ปุ่นที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นโดยใช้ระยะเวลาเพียง 10 สัปดาห์ (120 ชั่วโมง) เท่านั้น ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และได้รับวุฒิบัตรจากกรมการท่องเที่ยว  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจาก อบรมเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 3 ส.ค.56 สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
02-244-5411-2 / 089-481-8361 (ทราย) www.hcdsuandusit.com
,http://hcdsuandusit.com/ContentDetail.aspx?contentID=88

พงส์ปภาพติดต่อ :
โทรศัพท์ :
Email :
Website :
ผู้เข้าชม : 4496 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys