Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
B1. ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ขั้นพื้นฐาน (Basic Finite Element Method)
 
หลักสูตรระดับขั้นต้น   ราคาสุทธิคอร์สละ 9,000 บาท
B1. ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ขั้นพื้นฐาน (Basic Finite Element Method), 3 วัน

     ผู้เข้าอบรมจะได้รู้ถึงที่มาของสมการไฟไนต์เอลิเมนต์และขั้นตอนการคำนวณต่าง ๆ ของปัญหาการถ่ายเทความร้อนและกลศาสตร์ของแข็งที่มีอยู่ในซอฟแวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์ เริ่มตั้งแต่สมการเชิงอนุพันธ์ของปัญหา ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ และขั้นตอนการคำนวณต่าง ๆ จนได้คำตอบของปัญหา โดยในช่วงเช้าของทุกวันจะศึกษาในส่วนของทฤษฎีและช่วงบ่ายเป็นการนำทฤษฎีมาฝึกปฏิบัติใช้ซอฟแวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจขั้นตอนการคำนวณทั้งหมด และมีความมั่นใจในคำตอบที่ได้จากซอฟแวร์ และขยายผลต่อไปสู่งานที่มีความซับซ้อนขึ้นไปได้ทันที

!!! พิเศษ !!! สำหรับนักศึกษา ลด 50% หน่วยงานราชการลด 20% จากราคาเต็ม 9,000 บาทเหลือ 7,200 บาท

วันที่ 1 แกะกล่องซอฟแวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์
ภาคทฤษฎี
– ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการหาคำตอบของโจทย์ทางวิศวกรรม
– ขั้นตอนหลักของการคำนวณหาคำตอบในซอฟแวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์ สำหรับปัญหาความแข็งแรงและการนำความร้อนเบื้องต้น
– ยกตัวอย่างปัญหาการถ่ายเทความร้อน ใน 2 มิติ ตั้งแต่การสร้างสมการทีละเอลิเมนต์จนถึงการคำนวณหาคำตอบ
– แสดงตัวอย่างโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ต้นฉบับ (source code) สำหรับการวิเคราะห์ปัญหาการถ่ายเทความร้อน ใน 2 มิติ

ภาคปฏิบัติ (Workshop)
– แนวทางการเลือกซอฟแวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์
– ขั้นตอนการใช้ซอฟแวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์
– เริ่มต้นใช้งานซอฟแวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์
– สร้าง CAD model ใน 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ

วันที่ 2 ตะลุยวิเคราะห์ตัวอย่างปัญหา
– เรียนรู้ประเภทของเอลิเมนต์ใน 1 มิติ 2 มิติ และ 3 มิติ
– วิธีการป้อนค่าคุณสมบัติของวัสดุและเงื่อนไขขอบเขตที่จำเป็น

ภาคปฏิบัติ (Workshop)
– วิเคราะห์โครงสร้างคานเดี่ยว โดยใช้ beam element
– วิเคราะห์โครงถัก โดยใช้ beam element
– วิเคราะห์ระบายความร้อนของครีบระบายความร้อน (heat sink) ใน 3 มิติ
– วิเคราะห์ระบายความร้อนของลูกสูบ (piston) ใน 3 มิติ
– วิเคราะห์ความแข็งแรงของแผ่นเรียบ (plan stress)

วันที่ 3 ตะลุยวิเคราะห์ตัวอย่างปัญหา
– เรียนรู้เอลิเมนต์แบบ plate & shell และ solid element
– วิธีการป้อนค่าคุณสมบัติของวัสดุและเงื่อนไขขอบเขตที่จำเป็น

ภาคปฏิบัติ (Workshop)
– วิเคราะห์ความแข็งแรงของขวดน้ำ โดยใช้ plate & shell element
– วิเคราะห์ความแข็งแรงของปีกนก (wish bone) โดยใช้ solid element
– วิเคราะห์กรณีศึกษาพิเศษ


รศ.ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ
ผู้เชี่ยวชาญในทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ CAE 
นายนิทัศน์ ปานอ่อน
ผู้เชี่ยวชาญการประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ไฟไนต์เอลิเมนต์

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช. อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

17 ก.ค. 2556 - 19 ก.ค. 2556, 9.00 - 16.00น.

9000 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://decc.or.th/content_calendar.php?id=37

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม

ฝ่ายฝึกอบรม 02 5646310-11 ต่อ 101
e-mail : training@decc.or.th
ผู้เข้าชม : 629 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys