Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
กลยุทธ์การจัดทำมาตรฐาน 5ส
 

“มาตรฐาน” กำหนดขึ้นเพื่อแสดงถึงวิธีปฏิบัติงานที่ดำเนินการของผู้ปฏิบัติให้คงอยู่ในระดับปกติ ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทำให้เกิดความราบรื่นในการปฏิบัติงาน มาตรฐานอาจแสดงถึงขั้นตอนของการปฏิบัติงาน มีรายละเอียดวิธีปฏิบัติชัดเจน มีผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบความถี่ของการดำเนินการนั้นๆ ให้งานเป็นไปในทางเดียวกัน มีตัวชี้วัด และมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมาตรฐาน 5ส กำหนดขึ้นเพื่อแสดงจุดควบคุมในการดำเนิน 3ส เพื่อนำสู่ ส.5 ในอนาคต เมื่อได้ปฏิบัติในมาตรฐานนี้อย่างเคร่งครัด สม่ำเสมอ หากไม่มีการกำหนดมาตรฐาน ณ จุดปฏิบัติงาน มั่นใจได้ว่า 5ส คงอยู่ได้ไม่นาน เพราะกระบวนการดำเนินการจะถูกละเลย และละทิ้งไปในที่สุด จึงเป็นข้อเสนอแนะว่าจะเขียนมาตรฐานอย่างไรให้ปฏิบัติได้ในกระบวนการทำ 5ส นี้ โดยมาตรฐานจะมี 2 ลักษณะคือ มาตรฐานกลางและมาตรฐานพื้นที่ ซึ่งมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในการจัดทำมาตรฐานเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ที่ให้ผู้ปฏิบัติมีความสะดวกสบายในกระบวนการทำ 5ส ที่ไม่ยุ่งยาก
และขัดนโยบายต่อองค์การ


สิ่งที่คุณจะได้รับ
เพื่อให้สามารถเขียนมาตรฐาน 5ส ได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ


คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
ควรมีความรู้เบื้องต้นของ 5ส มาก่อนวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2552
* ความเข้าใจในแนวคิด 5ส
* แนวทางการกำหนดมาตรฐาน
* การเลือกหัวข้อการปฏิบัติเพื่อกำหนดเป็นมาตรฐาน
* แนวทางการเขียนมาตรฐานเพื่อนำสู่การปฏิบัติ 3ส
* ฝึกปฏิบัติและนำเสนอการเขียนมาตรฐาน เพื่อปรับใช้ใน
องค์การ
* ถาม-ตอบ
* ทดสอบและประเมินผลคุณวาสนา ชัยมะลิ
ผู้จัดการแผนกการศึกษาทางไกล
ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม
รองประธานคณะกรรมการ 5ส ส.ส.ท.
กรรมการตัดสินผลงาน Thailand 5S Award
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ซอยพัฒนาการ 18

วันที่ 25 เมษายน 2552, 09.00 - 16.30 น.

สมาชิก 1,605 บาท , บุคคลทั่วไป 1,926 บาท (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.tpif.or.th/course/pdf/P/P09TN009P.pdfAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 9879 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys