Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร การลงโทษด้วยการออกหนังสือเตือนที่ถูกต้องและถูกกฎหมาย (สัญจรหาดใหญ่ ครั้งที่ 1)
 
หลักสูตร 1 วัน
การออกหนังสือเตือนปัญหาฝ่ายบุคคลต้องรู้และห้ามมองข้าม กรณีที่มีพนักงานขาดงานโยไม่ได้บอกกล่าวท่านจะมีวิธีการทำอย่างไร การตักเตือนลงโทษหรือออกหนังสือเตือนก่อนจะเลิกจ้างนั้นมีกี่ขั้นตอนและอย่างไร อำนาจหน้าที่ใดในการลงโทษพนักงานกระทำความผิด เทคนิคการสอบสวนข้อเท็จจริง และสาระสำคัญของหนังสือเตือนที่สามารถนำมาบังคับใช้ทางกฎหมาย และถ้าลูกจ้างลาผิดระเบียบ นายจ้างไม่อนุมัติแต่ลูกจ้างยังคงหยุดงาน นายจ้างจะดำเนินการอย่างไร


เนื้อหา

09.00-16.00น.
1. หลักเกณฑ์  วิธีการ  และสิทธิของการลาตามกฎหมายแรงงาน
-  สิทธิลาป่วย
  สิทธิลากิจ
  สิทธิลาพักร้อน
-  สิทธิลาเพื่อคลอดบุตร
-  สิทธิลาราชการทหาร
-  สิทธิลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ ฯลฯ
2. การตักเตือนและการออกหนังสือเตือนพนักงานที่กระทำความผิดในเบื้องต้น
  การตักเตือนพนักงานแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง
  การตักเตือนพนักงานในเบื้องต้นและก่อนออกหนังสือเตือนพนักงานต้องทำอย่างไรบ้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย
-  แบบฟอร์มที่ใช้ในการออกหนังสือเตือนมีสาระสำคัญอะไรบ้าง
-  ในกรณีที่ลูกจ้างยอมรับและเซ็นชื่อในหนังสือเตือน  ฝ่ายบุคคลต้องทำอย่างไรต่อไป
-  กรณีที่ลูกจ้างไม่ยอมเซ็นชื่อรับทราบข้อความใบเตือน  นายจ้างต้องทำอย่างไร
3. การรวบรวมพยานหลักฐานในการสอบสวนลงโทษทางวินัย  จะต้องทราบขั้นตอนในการลงโทษและการรวบรวมหลักฐานใดบ้าง
-  การจัดทำแบบฟอร์มบันทึกการให้การพยาน
-  รูปแบบของการสอบสวนสอดคล้องกับความผิดโทษทางวินัยมีอะไรบ้าง
-  โทษทางวินัยที่มีการลงโทษพนักงานพื้นฐานมีอะไรบ้าง
-  การตรวจสอบข้อมูลพยานบุคคลว่ามีอะไรบ้าง
-  วิธีการบันทึกคำให้การพยานและการอ้างเอกสารหรือวัตถุพยานเข้าสู่สำนวนการสอบสวน
-  ทำอย่างไรเมื่อพยานขอแก้ไขคำให้การกับศาล
-  การอ่านบันทึกคำให้การพยานฟัง  พยานต้องเซ็นรับทราบ และถ้าหากพยานไม่เซ็นรับทราบจะมีวิธีการใดบ้าง
การพักงานระหว่างสอบสวน  ต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบเมื่อใดและต้องมีการพักงานกี่วันนับจากวันที่สอบสวน


อาจารย์ชยุตพงศ์  นิลอ่อน

- ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างศาล  แรงงานภาค 2  - ผู้ประนีประนอมศาลแรงงานภาค 2   อนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดชลบุรี
- กรรมการสายแรงงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย -ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายแรงงาน กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง


โรงแรมโนโวเทล เซ็นทารา หาดใหญ่

,

4,000 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://http://www.perfecttrainingandservice.com/course56/06_2556/190656_Punishment%20by%20the%20book.pdf

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

Perfect Training And Service Co.,Ltd.

Perfect Training And Service Co.,Ltd.
  16/54 Soi Bangkuntiean16, Samaedam, Bangkuntiean,Bangkok 10150
   Tel. (66) 2464 6524 Fax: (66) 2903 0080 ต่อ 4326
   Email: info@perfecttrainingandservice.com

   Website: www.perfecttrainingandservice.com


ผู้เข้าชม : 862 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys