Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
การจัดทำเอกสารเพื่อการนำเข้า-ส่งออก
 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้ชื่อ "การจัดทำเอกสารเพื่อการนำเข้า – ส่งออก"  โดยมีเนื้อหาครอบคลุมความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์ 
ความสำคัญของการนำเข้า การส่งออก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำเอกสารใบขนสินค้า โดยเนื้อหาเจาะลึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สามารถเสริมสร้างองค์ความรู้ และเสริมสร้างทักษะได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับแรงงานเดิมที่ต้องการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ และสำหรับแรงงานใหม่
รายละเอียดเพิ่มเิติม www.facebook.com/thailog.org

รุ่น 3 การจัดทำเอกสารเพื่อการส่งออก (e - Export Paperless for Customs)
        วันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2556  เวลา  08.45 – 16.00น.

รุ่น 4  การจัดทำเอกสารเพื่อการนำเข้า (e - Import Paperless for Customs)
         วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม  2556 เวลา  08.45 – 16.00น


,http://www.facebook.com/thailog.org

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2672-7788     Fax : 0-2249-5100
 e-mail :  sm@thailog.org  หรือ  www.facebook.com/thailog.org

ผู้เข้าชม : 1379 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys