Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
BS Mind Map : วิธีสะดวกจำและคิดอย่างโลดแล่นด้วย “พลังใต้สำนึก”
 

การทำงานที่จะได้ผลดี และยั่งยืนนั้น นอกจากจะต้องสร้างแรงบันดาลใจ พลังแรงจูงใจให้กับตัวเอง ให้เกิดความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ดังหลักสูตรที่จัดขึ้นก่อนหน้านี้ ณ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นมาแล้วนั้น ลำดับที่สำคัญต่อไปในการพัฒนาตัวเอง คือ การเพิ่มขีดความสามารถพิเศษ ด้านความสะดวกจำและสะดวกคิดอย่างโลดแล่น ให้ทำงานอย่างมีปิติสุขยิ่งขึ้น ทำให้ผลงานมีคุณภาพและปริมาณสูงมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นตัวดึงดูดการขับเคลื่อนต่อส่วนบุคคล ต่อหน่วยงาน ต่อองค์การให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นอย่างมีชีวิตชีวา และยั่งยืนต่อเนื่อง “ไร้ขีดจำกัด” ดังนั้น ไม่ว่าจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตาม สิ่งที่มองข้ามไม่ได้ คือ ฝึกวิธีสะดวกจำและคิดให้คล่องแคล่วแนวใหม่ เพื่อเพิ่มคุณค่าในชีวิตการทำงาน (Quality of working life) อันเป็นเหตุทำให้เพิ่มผลผลิต(Productivity) เกิดการขยายตัวได้สะดวก ประทับใจ คล่องตัว และเร้าใจยิ่ง ๆ ขึ้น ไม่ว่างานนั้น จะเป็นงานประจำ งานการศึกษา งานนวัตกรรม งานแก้ปัญหา งานการผลิต บริการ หรืองานโครงการใหม่ ๆ ใด ๆ


คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
นักบริหาร นักธุรกิจ นักประชาสัมพันธ์ นักออกแบบ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป


สิ่งที่คุณจะได้รับ
1. เพื่อให้เกิดความรู้ แนวทางที่ถูกต้องของวิธีสะดวกจำ และคิดอย่างคล่องแคล่ว
2. สามารถค้นพบศักยภาพของตนเองด้านความจำและการคิด เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. รู้จักปรับเปลี่ยน “ความกังวล” ให้เป็น “พลังในการทำงาน”
4. รู้จักสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง ให้กล้าอาสาเข้ารับงานท้าทายใหม่ ๆ และกล้าสู้งานมากขึ้น !
5. ปลุกใจตนเองให้ฝักใฝ่การเรียนรู้ และฝักใฝ่ในการคิดเชิงนวัตกรรมให้มากยิ่งขึ้นวิธีการอบรมและสัมมนา
1. บรรยาย เล่าเรื่อง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และตอบข้อซักถาม
2. สาธิตประกอบการฝึกทำสมาธิ ฝึกภาคปฏิบัติ ฝึกการแสดงบทบาทต่าง ๆ
3. ปลุกใจ เสริมแรงบันดาลใจให้เกิดความเบิกบาน ฮึกเหิม พร้อมลุย !
4. ร่วมติดตามผล จับประเด็น และร่วมสรุปประเมินผลตลอดรายการ
5. มีเอกสารประกอบการเรียนรู้

ห้องสัมมนา อาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ซอยพัฒนาการ 18

วันที่ 29-30 เมษายน 2552, 09.00 - 16.30 น.

สมาชิก 3,745 บาท , บุคคลทั่วไป 4,280 บาท (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://www.tpif.or.th/course/pdf/A/A09AY003D.pdfAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 1700 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys