Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เรียนรู้กระบวนการเป่าขวดพลาสติกอย่างถูกต้อง
 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
    วิศวกรในอุตสาหกรรมพลาสติก เจ้าของธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจจะทำธุรกิจด้านนี้วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2555   

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุพลาสติก
 ความเป็นมาของพอลิเมอร์ การสังเคราะห์และกระบวนการสังเคราะห์
     พอลิเมอร์ กลุ่มและชนิดของพลาสติกไดอะแกรมสถานะภาพของพลาสติก  
 การทดสอบหาค่าการหลอมไหล  (Melt Flow Index, MFI)
 การเตรียมพลาสติกเพื่อเข้าสู่การเป่าขวด
 การไหลเฉือนของพลาสติกเหลวภายในแผ่นคู่ขนาน ภายในท่อเนื่องจาก
     แรงดัน อัตรา ความเครียดเฉือน หรืออัตราเฉือน  ความหนืดเฉือน  
 กระบวนการเป่าขวด กรรมวิธีการเป่าขวด 4 ลักษณะ ได้แก่
 การเป่าขวดแบบ EXTRUSION BLOW MOLDING 
      ลักษณะของเครื่องเป่าและตัวอย่างชิ้นงานเป่า  
      ขั้นตอนในการเป่า  
      การเรียกขนาดของเครื่องเป่า  
      การคำนวณหาแรงปิดแม่พิมพ์และขนาดความจุขวดที่สามารถเป่าได้   
      หน้าที่ของชุด EXTRUDER และส่วนประกอบต่างๆ
      หน้าที่ของสกรู   ลักษณะของสกรูแบบต่างๆ และ Barrier Screw
      หน้าที่ของกระบอกและกระบอกแบบมีร่อง 
      การหลอมละลายของพลาสติกภายในร่องเกลียว
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555  

 การเป่าขวดแบบ EXTRUSION BLOW MOLDING (ต่อ)
      หน้าที่และความสำคัญของ Breaker plate
      ลักษณะของหัวดายเป่าขวดแบบต่างๆ 
      ลักษณะของปากดายและผลกระทบต่างๆ 
      การแต่งปากดาย(การรีปากดาย), Parison control
      ระบบในการเปิดและปิดแม่พิมพ์,
      หัวเป่าลมและความสำคัญ 
      การเรียงตัวของโซ่โมเลกุลในเนื้อขวด (ORIENTATION)
 Die gap และผลกระทบ 
      รอยประสานที่ก้นขวด
      การคำนวณหาขนาดของดาย,  
      การบวมตัวของพาริสัน(PARISON SWELL) และผลกระทบ
      ตัวอย่างของปัญหา  การวิเคราะห์หาสาเหตุและการแก้ไขปัญหา
 การเป่าขวดแบบ EXTRUSION STRETCHING BLOW MOLDING และตัวอย่างปัญหา
 การเป่าขวดแบบ INJECTION BLOW MOLDING และตัวอย่างปัญหา
 การเป่าขวดแบบ INJECTION STRETCHING BLOW MOLDING และตัวอย่างปัญหาผศ.วิโรจน์   เตชะวิญญูธรรม
ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18

วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2555 , เวลา 09.00 - 16.30 น.

สมาชิก 3,600 บุคคลทั่วไป 4,200 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.tpif.or.th/2012/course/pdf/M/M13NB005D.pdf

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

0-2717-3000 ต่อ 81
ผู้เข้าชม : 1529 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys