Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการนำเข้า – ส่งออก (Basic & Advance)
 
การดำเนินการด้านการนำเข้า – ส่งออก มีความสำคัญต่อภาคธุรกิจของไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบันมีการส่งออก – นำเข้าสินค้าเป็นจำนวนที่มากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการใช้บริการของบริษัทชิปปิ้งเป็นส่วนใหญ่ เพื่อลดขั้นตอนและปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในการออกของ แต่ถ้าผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในขั้นการ พิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศุลกากร เข้าใจกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก็จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้เอง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเมื่อต้องนำเข้า – ส่งออกสินค้า ซึ่งท่านสามารถหาได้จากการอบรมสัมมนาของเรา 
วิทยากรของเราเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงในการนำเข้า – ส่งออก สินค้า ซึ่งจะถ่ายทอดให้ความรู้กับท่านผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อให้ท่านได้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง


หัวข้อการอบรม (Day 1)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศุลกากร และขั้นตอนการผ่านพิธีการทางศุลกากร
• ขั้นตอนพิธีการและการจัดการเอกสารนำเข้า-ส่งออก (Paperless)
• กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าและการใช้สิทธิลดภาษีตาม F T A ต่างๆ
• วิธีการเลือกใช้เส้นทางการขนส่งให้เหมาะสมกับสินค้า
• การคัดเลือกShipping และFreight Forwarderเพื่อดำเนินพิธีการ
  ต่างๆ
• เทคนิคการประกันภัยสินค้าและการเรียกร้องค่าสินไหม
หัวข้อการอบรม (Day 2)
1.     พิธีการฯ นำเข้าและตรวจปล่อยสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ (e-Import)
2.     พิธีการฯ ว่าด้วยการส่งกลับสินค้านำเข้าตามมาตรา 19 / Re-Import   
3.     พิธีการฯ ส่งออกและตรวจปล่อยสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ (e-Export)
4.     พิธีการฯ ว่าด้วยใบสุทธินำกลับตาม 1Part4 – 2Part4 / Re-Export
5.     พิธีการฯ วาด้วยของยกเว้นภาษีที่ควรทราบ อาทิเช่น ของตัวอย่าง, รับของไปก่อน, สิทธิทางการทูต, 
      ของบริจาค, ของในนามส่วนราชการ, นำเข้าชั่วคราว และ ATA Carnet ฯลฯ  
6.     ระบบตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทางศุลกากร (Customs Risk Management)
7.     เกณฑ์การเปรียบเทียบเพื่อระงับคดีในชั้นศุลกากรที่ควรทราบ พร้อมกรณีศึกษา
8.     แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพิธีการศุลกากรในระบบอิเล็กทรอนิคส์
Lantana Resort Hotel

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 และวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2556, 09.00-16.00 น.

3,500 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://

บริษัท ออโรส จำกัด

บริษัท โลจิสติกส์ คลีนิค จำกัด

สามารติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-203-1128,081-829-3254  
ผู้เข้าชม : 773 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys