Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
กิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase’56 ครั้งที่ 3
 


กำหนดการกิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase’56 ครั้งที่ 3 
ประจำปีงบประมาณ 2556 
หัวข้อ “การใช้กฏระเบียบข้อตกลงเพื่อประโยชน์ของธุรกิจในยุค AEC” 
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 – 12.15 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 


--------------------------------------------------------------------------------


เวลากำหนดการ 
 
08.30 – 08.55 น.  ลงทะเบียน  
09.55 – 09.00 น.  กล่าวต้อนรับ โดย นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์  
09.00 – 10.30 น.  การบรรยายพิเศษหัวข้อ “International Commercial Terms กฎระเบียบและข้อตกลง 
ที่ควรรู้ เพื่อการดำเนินธุรกิจในอาเซียน” 
โดย คุณไพบูลย์ พลสุวรรณา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) 
และกรรมการผู้จัดการบริษัท ธารสมุทรฟู๊ด จำกัด  
10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 – 12.45 น.  การบรรยายพิเศษหัวข้อ “การใช้ประโยชน์จากระเบียบและข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง 
ด้านโลจิสติกส์ เพื่อขยายการลงทุนสู่ภูมิภาคอาเซียน” 
โดย คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย 
และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท เอเวอร์กรีน คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล (ประเทศไทย) จำกัด  ,http://

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สำนักโลจิสติกส์

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400 
โทรศัพท์ 0 2202 3817, 0 2202 3727 โทรสาร 0 2644 4355 
Website: http://logistics.dpim.go.th , e-mail: logistics@dpim.go.th 
ผู้เข้าชม : 1327 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys