Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
 
หลักการและเหตุผล
การคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นพื้นฐานสำคัญของการคิดทุกระบบเนื่องจากการคิดต้องการความ งอกงาม งอกเงย และการต่อยอด การคิดสร้างสรรค์ไม่ได้จำกัดไว้เฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานทางด้านการโฆษณา บันเทิงหรืองานศิลปะเท่านั้น การคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นเรื่องของคนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน การคิดเชิงสร้างสรรค์ สามารถนำหลายๆ คน ไปสู่เป้าหมายความสำเร็จได้อย่างดี เพียงแต่วันนี้สิ่งที่เราต้องการศึกษาการเรียนรู้ที่จะคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยเรียนรู้อย่างเป็นระบบ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย เครื่องมือที่ได้รับการพัฒนามาสำหรับการคิดสร้างสรรค์


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ    
หัวหน้างาน, ผู้บริหารระดับต่างๆ, ผู้สนใจทั่วไป


วัตถุประสงค์
 เพื่อเพิ่มวิธีการรับรู้และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 เพื่อการจัดการกระบวนการของความคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพ
 เพื่อการวิเคราะห์และปรับรูปแบบการตัดสินใจส่วนบุคคลและส่วนรวมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด


เนื้อหาการบรรยาย
      1. เหตุผลและความจำเป็นในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
             ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
             ความสำคัญของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การปรับปรุงงาน และการทำสิ่งใหม่ๆ
             ปัญหาและความท้าทายของผู้เข้าร่วมสัมมนา (เพื่อใช้เป็น case study ระหว่างกิจกรรมฝึกพัฒนา
               ความคิดสร้างสรรค์)
      2. การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน การปรับปรุงงาน และการทำสิ่งใหม่ๆ
             แรงต้านและอุปสรรคที่กีดขวางความคิดสร้างสรรค์ในตัวเรา
             ทัศนคติเชิงบวก vs ทัศนคติเชิงลบ
             การปรับกรอบความคิดในการทำงานและการดำรงชีวิต
      3. กระบวนการฝึกพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
             เทคนิคพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
             กิจกรรมฝึกพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
      4. การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความสำเร็จอย่างมีความสุขในการทำงาน
             แนวคิดเชิง Alternative Thinking เพื่อสร้างความสำเร็จอย่างมีความสุขในการทำงาน
             การสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในที่ทำงาน


วิทยากร  อาจารย์ แสงอุษา โลจนานนท์

การศึกษา
            ได้รับทุนในการศึกษาทั้งปริญญาโทและตรีทาง วิศวกรรมศาสตร์      สาขา คอมพิวเตอร์ 
              (Computer engineering) จากมหาวิทยาลัย ซีราคิวส์ (Syracuse University) มลรัฐนิวยอร์ค 
              (New York) ประเทศสหรัฐอเมริกา

การทำงานปัจจุบัน
            ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมของ บริษัท Asia Pacific Innovation Center 
            ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัท LFB Automation System
            อาจารย์พิเศษภาควิชาพานิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอน
              หลักสูตร Executive MBA,ปริญญาโทและตรีบริหารธุรกิจที่  AIT, ธรรมศาสตร์, ABAC 

ประสบการณ์ทำงาน
            เป็นผู้แต่งหนังสือขายดี  “EQ with Thai Smile การบริหารอารมณ์ด้วยรอยยิ้มแบบไทยๆ” ติด
               อันดับ Top 3 best seller เดือนสิงหาคม/กันยายน 2000 ที่ศูนย์หนังสือจุฬา  
            เป็นผู้จัดการภาคพื้นอาเซียน (Asean) ของบริษัท  IBM Asia Pacific Corporation ดูแลธุรกิจ
              ภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจของ 14 ประเทศในแถบเอเซียอาคเนย์ 
            เป็นผู้จัดการโครงการของบริษัท IBM (ประเทศไทย) จำกัด
            ได้รับรางวัลผู้บริหารและผู้บรรยายยอดเยี่ยม Management and Instructor จากบริษท IBM ได้
              รับรางวัลยอดเยี่ยมทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Award) ของสหรัฐอเมริกา


ณ โรงแรม อมารี เอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2556, เวลา 09.00 -16.00 น.

4,500.00 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingservice.co.th/course56/may%2013/Creative%20thinking.pdf

เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS)

Training Center Service

เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS)
เลขที่  52/174 ถ.กรุงเทพฯ กรีฑา ซอย 15
แขวง/เขตสะพานสูง กทม. 10250
โทร 02-7360408-9 ต่อ 11, 12, 15
แฟกซ์ 02 - 7360050
e-mail: admin@trainingservice.co.th
www.trainingservice.co.th

ผู้เข้าชม : 2281 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys