Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
ขับขี่ปลอดภัย (DEFENSIVE DRIVING)
 
หลักการและเหตุผล 
ปัญหา 
        ผู้ขับรถคิดว่าขับรถเป็น ได้ใบขับขี่มาแล้ว และขับรถมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว คิดว่าจะสามารถขับรถ
          ได้อย่างปลอดภัย 
        ผู้ขับรถคิดว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากเคราะห์ร้ายของเขาซึ่งหลีกเลี่ยงมิได้ 
        ผู้ขับรถยังไม่รู้จักเทคนิคในการขับรถอย่างปลอดภัยซึ่งมีอยู่มากมายหลายประการ ซึ่งถ้าใช้เทคนิคนี้
           แล้วสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างมาก 
         ผู้ขับรถคิดว่าการละเมิดกฎจราจรในบ้างครั้งเป็นเรื่องจำเป็น 
        ผู้ขับรถไม่คิดว่าสาเหตุเพียงเล็กน้อยที่เกิดขึ้นอาจเป็นอันตรายให้ตนและผู้โดยสารเสียชีวิตได้ 
        ผู้ขับรถยังใช้วิธีผิดๆ ในการขับรถในสถานการณ์ต่างๆ มาโดยตลอด โดยนึกว่าสิ่งที่ทำมาตลอดเวลา
           นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 
        ผู้ขับรถยังขับรถอย่างไม่ปลอดภัย 

 วัตถุประสงค์ 
        สร้างทัศนคติของผู้ขับรถเสียใหม่ในการขับรถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ว่าอุบัติเหตุนั้นสามารถป้องกันได้ 
          อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือเคราะห์กรรม 
        เพื่อสอนให้ผู้ขับรถรู้จักหลัก และเทคนิคการขับรถประเภทต่างๆ เพื่อขับรถอย่างปลอดภัย 
        สอนให้พนักงานขับรถรู้จักหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ โดยไม่ไปชนเขา ไม่ให้เขามาชนเราและ
          ไม่ทำให้เขาชนกัน 

ระดับผู้เข้ารับการสัมมนา
ผู้ที่มีหน้าที่จะต้องขับรถทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นการขับรถเพื่อการทำงาน รถยนต์บรรทุกที่ใช้ในธุรกิจขององค์กร รถโดยสารประจำทาง รถโดยสารขององค์กร หรือขับรถยนต์ส่วนตัว


รูปแบบการสัมมนา 
        การบรรยาย (Lecture) 
        การศึกษาจากกรณีศึกษา (Case Study) 
        การวิเคราะห์ปัญหา (Analysis) 

 หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา 
        ทัศนคติของการขับรถอย่างปลอดภัย 
        หลักและกฎของการขับรถอย่างปลอดภัย 
        เทคนิคต่างๆ ในการขับรถ 
        การขับรถในสภาพการณ์ต่างๆ 
        กฎจราจร 
        การวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ การแก้ไขอุบัติเหตุเมื่ออยู่ในสถานการณ์นั้นและวิธีป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น 

รายละเอียดการสอน
09.00-10:00                ท่านจะได้รับประโยชน์อะไรจากการฝึกอบรม แนวความคิดในการขับรถ
                                 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ  ปรัชญาและทัศนคติของการขับรถอย่างปลอดภัย สิ่งที่
                                 ต้องการสำหรับการขับรถอย่างปลอดภัย (Defensive Driving) 
                                        ทัคนคติในการขับรถ (Driving Attitude) 
                                        เทคนิคและความชำนาญ (Techniques & Skills) 
                                        ความพร้อมในการขับรถ (Driver Readiness) 
                                        การตรวจสภาพรถก่อนขับ (Vehicle Inspection) 
                                        ข้อจำกัดของผู้ขับรถ (Driver Limitation) 
                                        สาเหตุสำคัญ 10 ประการที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
10:00 -10:15                พักดื่มน้ำชา- กาแฟ 
10:15 -11:15                ความพร้อมในการขับรถ กฎ 8 ข้ออก่อนออกรถ หลัก 5 ข้อในการขับรถ
                                   อย่างปลอดภัย 
                                        มองทางข้างหน้าให้เห็นได้ชัด (Look Well Ahead) 
                                        มองมุมกว้าง (Take A Broad View) 
                                        กวาดสายตาไปให้ทั่วๆ (Keep Eye Moving) 
                                        หาทางออกจากที่คับขัน (Leave Yourself An Out) 
                                        ให้มั่นใจว่าผู้ขับรถคนอื่นๆ มองเห็นท่าน(Make Sure Other Can See You) 
11:15 -12:00                กฎจราจร 
                                        กฎจราจรเกี่ยวกับการใช้ความเร็ว 
                                        ความสำคัญของป้ายห้ามและป้ายเตือน 
12:00 – 13:00              พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 – 13:30              Video เกี่ยวกับอุบัติเหตุและการป้องกัน
                                        การกวาดสายตา 
                                        การหมุนพวงมาลัย 
                                        รถจักรยานยนต์ 
                                        การใช้เข็มขัดนิรภัย 
                                        การขับรถในขณะที่ง่วงและอ่อนเพลีย 
                                        เมื่อฝ่าไฟแดง 
                                        การใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ 
13:30-15:30                 เทคนิคในการขับรถ 
                                        กระจก-สัญญาณ-การปฏิบัติการ (Mirror-Signal-Maneuver) 
                                        การสังเกตการและการคาดการณ์ล่วงหน้าในการขับรถ 
                                          (Observe and Anticipation) 
                                        การหยุดรถ ระยะหยุด = ระยะคิด + ระยะเบรค (Brake Distance) 
                                        การขับรถตามรถคันหน้าอย่างปลอดภัย โดยการใช้หลัก 2 วินาที 
                                          (Following Distance) 
                                        การหมุนพวงมาลัยแบบ Push and Pull และประโยชน์ที่จะได้รับ 
                                        การขับรถในสถานการณ์ต่างๆ 
                                        การเข้าโค้ง และการตัดโค้ง (Cornering) 
                                        การขับรถหน้าฝน (Driving in the Rain) 
                                        การขับรถในเวลากลางคืน (Night Drive) 
                                        การขับรถขึ้นและลงเนินเขา (Up Hill and Down Hill) 
                                        การแซงรถ (Over Taking)
                                        การจอดข้างทาง (Safe Parking) 

15:30-15:45                 พักดื่มน้ำชา – กาแฟ 
15:45 –17:00               การแบ่งกลุ่มวิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 
                                        สาเหตุ 
                                        การแก้ไขสถานการณ์ถ้าท่านอยู่ในเหตุการณ์นั้น 
                                        การป้องกัน และการแบ่งกลุ่มอภิปรายและเสนอรายงาน 
วิทยากร   อาจารย์ทัตพงศ์ สุนทรพิพิธ
อดีตหัวหน้าศูนย์ขับรถอย่างปลอดภัย 
บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด 
Certificate of Advanced Driving Course, England Member of Institute of Advanced Motorists, England

ณ โรงแรม อมารี เอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ิอังคารที่ 12 มีนาคม 2556, เวลา 09.00 -16.00 น.

4,000.00 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.trainingservice.co.th/course56/march%2013/DEFENSIVE%20DRIVING.pdf

เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS)

Training Center Service

เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS)
เลขที่  52/174 ถ.กรุงเทพฯ กรีฑา ซอย 15
แขวง/เขตสะพานสูง กทม. 10250
โทร 02-7360408-9 ต่อ 11,12,15
แฟกซ์ 02 - 7360050
e-mail: admin@trainingservice.co.th
www.trainingservice.co.th

ผู้เข้าชม : 5371 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys