Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Advanced Pivot Table and Pivot Chart Microsoft Excel 2016
 
จำนวนชั่วโมง : 12 ชั่วโมง
ราคา :  7,290 บาท (ราคานี้ ยังไม่รวม VAT)

*เปิดอบรม เมื่อมีผู้สมัครตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป


1.รู้จักกับ Pivot Table  Pivot Table มีประโยชน์สำหรับการทำตารางสรุปผลข้อมูล เพื่อนำเอาข้อมูลดิบ มาสรุปผลให้ดูง่ายขึ้น ซึ่งในการอบรมจะพูดถึงการเตรียมข้อมูลและแนวคิดในการดูข้อมูลเพื่อนำมาสรุป ผล และการดูข้อมูลในมิติ (Dimension) ต่าง ๆ ในรูปแบบตาราง และกราฟ

    -ความหมายและประโยชน์ของ Pivot Table
    -Pivot Table กับการสรุปข้อมูล
    -ส่วนประกอบของ Pivot Table
    -การเตรียมข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล
    -การสร้างและการแก้ไข Pivot Table
    -การอ่านค่าจาก Pivot Table
    -การคัดกรองข้อมูลที่ต้องการ
    -การจัดกลุ่มข้อมูล (Grouping)
        .การสรุปข้อมูล รายเดือน รายไตรมาส รายปี
        .การดูในมิติต่าง ๆ
    -การใส่ฟิลด์การคำนวณ (Calculate Field)
    -การแก้ปัญหา จาก Pivot Table จาก Excel 2003
    -การตกแต่ง Pivot Table (Design)
    -การกำหนดการสรุปผล (Report Layout)
    -กรณีศึกษา & Workshop ทำการสรุปยอดขายสินค้า 3 ปี โดยแยกตามรายลูกค้า หรือ รายสินค้า ดูแนวโน้มของพนักงานขายว่ามียอดขายเป็นอย่างไร เป็นต้น (ในการอบรมจะเป็น Case Study จากข้อมูลจริง)
    -กรณีศึกษา การสรุปข้อมูลเพื่อคำนวณ ผลต่าง ของยอดขายแต่ละเดือน พร้อมแสดงเปอร์เซ็น การเปลี่ยนแปลง (Percent of Change)

2.รู้จักกับ Pivot Chart  ในการใช้งาน Microsoft Excel สำหรับผู้ที่ทำงานกับ Excel ย่อมมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตรงนี้จะมีเทคนิคที่ช่วยในการจัดการกับข้อมูล จำนวนมาก ๆ ให้ง่ายขึ้นมาก ๆ

    -ความหมายและประโยชน์ของ Pivot Chart Report
    -ส่วนประกอบของ Pivot Chart
    -การสร้าง Chart ในรูปแบบต่าง ๆ ประโยชน์ของกราฟแต่ละประเภท
        .กราฟแท่ง Column Chart
        .กราฟแนวนอน Bar Chart
        .กราฟวงกลม Pie Chart
        .กราฟเส้น Line Chart
    -การคัดกรองข้อมูลที่ต้องการ (Filter)
    -Workshop การทำ Chart 2 แกน ระหว่างยอดขาย และ จำนวน Order ในแต่ละเดือน ของข้อมูลการสั่งซื้อ
    -Workshop การสรุปยอดขายรายเดือน แยกตามกลุ่มสินค้า (ในการอบรมจะเป็น Case Study จากข้อมูลจริง) 

3.Dynamic Pivot Table and Dynamic Pivot Chart เบื่อไหมสำหรับการที่จะต้องมานั่งแก้ไข Data Source เมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามา

    -รู้จักกับฟังก์ชั่น Offset
    -การ Define Name
    -การกำหนดค่า ให้กับ Pivot Table และ Pivot Chart
    -การ Refresh ข้อมูล

4.การปรับแต่งขั้นสูงและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น (Troubleshooting)ทีมผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง

ใกล้ BTS ราชเทวี อาคารเอเวอร์กรีน เพลส ชั้น 4

วันจันทร์อังคาร ที่ 7-8 พฤษภาคม 2561, 9:00-16:00 น.

7290 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.9experttraining.com/advanced-pivot-table-and-pivot-chart-excel-course

บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด

9Expert Training

บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
เลขที่ 318 อาคารเอเวอร์กรีน เพลส ชั้น 4 ซ.วรฤทธิ์ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์.02-219-4304 - 05 ต่อ 102 , (Mobile) 084-010-5208, 086-322-2423
โทรสาร. 02-219-4306
ผู้เข้าชม : 2315 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys