Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตสำหรับหัวหน้างานและวิศวกร รุ่น 22
 
หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มผลผลิตสำหรับหัวหน้างานและวิศวกร (PIT) รุ่น 22
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้างาน/วิศวกร เปิดรับสมัคร 14 ม.ค. - 28 ก.พ. 2556
ระยะเวลาเรียน 18 มี.ค. - 19 พ.ค. 2556 (8 สัปดาห์) ราคา 1,000 บาท (รวม VAT 7%)หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มผลผลิตสำหรับหัวหน้างานและวิศวกร (PIT) รุ่น 22
เปิดรับสมัคร 14 ม.ค. - 28 ก.พ. 2556
ระยะเวลาเรียน 18 มี.ค. - 19 พ.ค. 2556 (8 สัปดาห์) 
หลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาทั้งหมด 6 บท
1. ความหมายและความสำคัญของการเพิ่มผลิตภาพ
2. การจำแนกปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
3. เครื่องมือเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ
4. เทคนิคระดับพื้นฐานและระดับกลางเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ
5. เทคนิคระดับก้าวหน้าเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ
6. กรณีศึกษม

-

-

14 ม.ค. - 28 ก.พ. 2556, -

1,000 (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติสมัครและสอบถามเพิ่มเติม การศึกษาทางไกล และ e-Training สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 456-458 (นันทนา วลัยรัตน์ เอราวรรณ) www.ftpi.or.th  
e-mail: distance@ftpi.or.th

ผู้เข้าชม : 583 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys