Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
อบรมฟรี : ทักษะการฟัง เพื่อความสุข ความสำเร็จ รุ่น 20
 
หนึ่งในกิจกรรมที่โค้ช ภฑิล สุทธิเชื้อชาติ ร่วมกับมูลนิธิบ้านอารีย์ เพื่อสนับสนุนให้สังคมไทยน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

Workshop สนุกๆนี้ เป็นการฝึกภาคปฏิบัติสำหรับผู้ที่เห็นความสำคัญของ “การฟัง” ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทำให้เทคนิกดีๆ เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้จริง ร่วมทั้งยังได้เรียนรู้ แบ่งปันกับผู้เข้าฝึกอบรมท่านอื่นๆ อย่างอบอุ่นและเป็นกันเองอีกด้วย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม : อายุ 15 ปีขึ้นไป 

หมายเหตุ : กรุณานำปากกามาด้วย คนละ 1 ด้าม และแต่งตัวสุภาพและสบายๆ มานะค่ะ (เพราะต้องนั่งกับพื้น)

โค้ช ภฑิล สุทธิเชื้อชาติ
Coach - Happy Success Advance Course

Consultant - Corporate Competitive Advantages

ผู้ดำเนินรายการวิทยุ “Samaritans ชวนฟัง”มูลนิธิบ้านอารีย์ ภายใน Banana Family Park ระหว่าง พหลโยธิน ซอย 5 และ 7

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556, 13:00-16:30 น.http://coach-patin.exteen.com

โค้ช ภฑิล สุทธิเชื้อชาติ ร่วมกับมูลนิธิบ้านอารีย์

Admin

สำรองที่นั่งโดย email ชื่อ และระบุอายุ มาที่ Listen.Skill@hotmail.com

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณ น้อย (081 842-4552)ผู้เข้าชม : 1396 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys