Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
“อบรมเทคนิคการขายและการบริหารการขาย สำหรับ SMEs
 

     ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางการตลาด ทั้งทางด้านสังคมและเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงไปทำให้พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร และการซื้อสินค้าของผู้บริโภค มีการปรับเปลี่ยนตามไปด้วย ผู้บริโภคมีทางเลือกมากมายในการจับจ่ายซื้อของ และยากที่จะคาดเดาความต้องการได้ เนื่องจากรสนิยมมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ เฉกเช่นเดียวกับ เทคนิคการขายและการบริหารการขายที่เคยใช้มาในอดีตอาจจะล้าสมัยเงื่อนไข ข้อโต้แย้งต่างๆที่พนักงานขายเคยเผชิญหรือประสบมาแล้วในอดีตก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม


      ดังนั้น โครงการอบรมเทคนิคการขายและบริหารการขายสำหรับ SMEs ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในด้านเทคนิคการขายและบริหารการขาย ตลอดจนรู้จักการเตรียมพร้อมและการวางกลยุทธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการขาย และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 วันเสาร์ ที่ 25 เมษายน 2552 
08.30 - 09.00 ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน 
09.00 - 12.00 “ทัศนคติต่อการขาย” 
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 “รู้จักตนเองและเข้าใจลูกค้า"วันอาทิตย์ ที่26 เมษายน 2552 
08.30 - 09.00 ผู้เข้าอบรมลงทะเบียน 
09.00 - 12.00 “เทคนิคการขาย ” 
12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 “เทคนิคการขาย(ต่อ)พร้อม Work Shop” 
16.00 - 16.30 พิธีมอบประกาศนียบัตร 
 

ห้องประชุม 1 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25 – 26 เมษายน 2552, 09.00-16.00 น.http://www.bus.ubu.ac.th/docs/2009/03/sale_52_edition.pdfAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 2796 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys