Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตรกลยุทธ์การทำงานเชิงรุก...สู่ความเป็นเลิศ
 
หลักการ/แนวความคิด
1.องค์กรปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องมีพนักงานธุรการเป็นผู้ประสานงานระหว่างทีมงานกับลูกค้า ทีมงานกับทีมงาน รวมถึงทีมงานกับผู้บริหาร เพื่อความสะดวกในการทำงานให้มีมีประสิทธิภาพขึ้น
2.ธุรการมีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย แต่ไม่สามารถนำความรู้นั้นออกมาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ เนื่องด้วยถูกจำกัดอยู่ด้วยเวลาและภารกิจประจำวัน
3.ธุรการวางกรอบตัวเองเพียงแค่งานซัพพอร์ท ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างเพียงแค่รอคำสั่งและประสานงานตามกระบวนการเท่านั้น
4.ธุรการที่มีต้องการความก้าวหน้าสามารถนำความรู้และประสบการณ์ มาวางเป็นระบบงานและพัฒนาให้สอดคล้องนับนโยบายองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.ธุรการที่เก่ง ที่ฉลาดในวันนี้สามารถเป็นพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาผู้บริหารที่ดีในอนาคตอย่างแน่นอน
6.การรู้จักตัวเอง เป็นสิ่งสำคัญที่สุด เราเก่ง เรากล้า เราไม่เก่ง เราไม่กล้า หากมองเห็น รับรู้ ยอมรับ กับสิ่งที่เกิดขึ้น เราสามารถเปลี่ยนแปลง พัฒนา ได้อย่างแน่นอน มองลึกได้ว่าเป็น “หลักแห่งการดำเนินชีวิตที่รู้ทันตัวเอง”
7.ศักยภาพทุกคนมีอยู่มากมาย ท่านหลงลืมวางไว้ที่ใด ลองทบทวน และหยิบมาใช้วันนี้ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.เพื่อถ่ายทอดแนวการทำงานเชิงรุก ให้เหมาะสมกับบุคลิก แนวคิด และสไตล์ ของผู้เข้าอบรม
2.เพื่อให้เห็นผู้เข้าอบรมได้สัมผัสถึง การรู้จัก เข้าใจ เลือก และมุ่งมั่นกับการฝึกฝน ร่วมพิสูจน์ความเป็นคนใหม่ในคนเดิม ของผู้เข้าอบรมด้วยพลังภายในตัวคุณ
3.เพื่อให้มั่นในในศักยภาพของตนเองว่าเป็นผู้ช่วยที่เยี่ยมยอดกับผู้บริหารยุคใหม่
4.เพื่อให้มั่นใจในการทำงานแบบทีมเวิร์ค เชื่อมั่นทีม เชื่อมั่นหัวหน้า เชื่อมั่นตนเอง
 
ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
-พนักงานทุกตำแหน่ง
-ผู้ที่มีหน้าที่ทำงานประสานงานทีมงาน 
-ผู้จัดการฝ่ายงานต่างๆ

เนื้อหาของหลักสูตร 
1.วัดระดับการทำงานเชิงรุกของตนเองด้วยเครื่องมือ ความคิด 360 องศา ในการทำงาน
        -ความคิดกับตนเอง
        -ความคิดกับเพื่อนร่วมงาน
        -ความคิดกับงานของคุณ
        -ความคิดกับองค์กรของคุณ
2.รู้จักความต่างของการทำงานเชิงรุกและเชิงรับ
        -ความหมายการทำงานเชิงรุก และเชิงรับ
        -ปัจจัยสำคัญแห่งการทำงานเชิงรุก
        -ทำงานเชิงรุกชีวิตดีขึ้น…จริงหรือ?
3.เปลี่ยนแปลงตัวเอง จากทัศนคติเดิม สู่มุมมองใหม่
        -วงจรการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
         -เลือกสรร สิ่งที่คุณชื่นชอบ “เป็นแบรนด์ของตัวเอง”
         -สิ่งที่สกัดกั้นการพัฒนาตัวเอง “หลุมพรางในใจ”
         -เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง ด้วยตัวเอง
4.กระบวนการพัฒนาให้เป็น…บุคคลทำงานเชิงรุก! ป็นคนใหม่ได้!
         -การทำงานเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์…คุณเลือกได้
         -เพียงคลิ๊กเปลี่ยนความคิด…สามารถพลิกชีวิตทำงานคุณได้
         -ดึงศักยภาพที่มีในตัวคุณ…พัฒนางานที่คุณรัก
         -มุ่งเป็นมืออาชีพที่รู้จริง…ยิ่งฝึกยิ่งเชี่ยวชาญ
         พัฒนากระบวนการอย่างยั่งยืนด้วยการแบ่งปัน
5.หลักการสำคัญแห่งการทำงานเชิงรุก ด้วยแนวคิดมืออาชีพ
         -ทำงานด้วยการมีเป้าหมายการทำงาน
         -จัดการวางแผนงานสอดคล้องกับเป้าหมาย
         -มุ่งมั่นทำงานตามเป้าหมายด้วยความต่อเนื่อง
         -พัฒนากระบวนสไตล์คุณเอง
6.การทำงานเชิงรุกด้วยรูปแบบทีมเวิร์คของคุณ
7.เคล็ดลับ…การเป็นบุคคลทำงานเชิงรุกอย่างเป็นเลิศ

อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย
การศึกษา
• ปี พ.ศ. 2541 จบการศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเอกการตลาดมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
• ปี พ.ศ. 2553 จบการศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ MBA (Management) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ผลงานด้านการอบรม

•  ปี 2551 เป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับอาจารยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการฝึกอบรมการพัฒนาทีมงานขาย การพัฒนาผู้บริหารงานขาย , การคิดเชิงกลยุทธ์ ของสถาบัน เอ็น เทรนนิ่ง
• ปี 2552 เป็นวิทยากรอบรม ที่มีความเชี่ยวชาญระบบงาน เทเลมาร์เก็ตติ้ง หลักสูตรสำหรับทีมงานและผู้บริหารระดับกลาง เช่น การทำงานแบบแนวคิดเชิงบวก บริหารทีมเวิร์ค และนักขายมืออาชีพ

ผลงานด้านที่ปรึกษา (แบบ In House Group Coaching)
• บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด
• บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด
• บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี จำกัด
• บริษัท มาสเตอร์คูลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผลงานด้านทีมที่ปรึกษา (แบบ In House Group Coaching)
• บริษัท พีเจ้นอินดัสทรี้ (ประเทศไทย) จำกัด
   - ทีมที่ปรึกษาหลักสูตร “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ”
• บริษัท เอเวอร์มีเดีย จำกัด
   - ทีมที่ปรึกษาหลักสูตร “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ”
   - ทีมที่ปรึกษาหลักสูตร “การพัฒนาทีมงานขาย”
• บริษัท ไทยปาร์กเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
   - ทีมที่ปรึกษาหลักสูตร “สอนงานอย่างไร…ให้ได้งาน (To be good coach) ”
• บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
   - ทีมที่ปรึกษาหลักสูตร “พัฒนาผู้นำในฐานะโค้ช”
   - ทีมที่ปรึกษาหลักสูตร “การพัฒนานักขายพิชิตเป้าหมาย”

โรงแรมทาวร์ อิน ทาวน์ กรุงเทพ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 , เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

3,500 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.entraining.net/imgs_public/BC/BC_SO_SU_proactive.pdf

สถาบันฝึกอบรม เอ็นเทรนนิ่ง

สถาบันฝึกอบรม เอ็นเทรนนิ่ง

คุณโต้ง โทร 0-2732-2345 กด1,0-2374-8638,084-154-1006
website : www.entraining.net / http://www.pakornblog.com/
E-mail : mktentraining@gmail.com 
ผู้เข้าชม : 1755 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys