Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Global MIndset กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 
โครงการปริญญาโทสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ( MIOP ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ " Global Mindset กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ " 


ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556
 เวลา 9.00 - 12.00 


ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ คุณวิมลพรรณ 089-452-1110 คุณพิณ 087-695-6491หรือทาง e-mail : globalmindsetmiop@gmail.com โดยแจ้งชื่อ นามสกุล อายุ อาชีพ/ตำแหน่ง เบอร์ที่สามารถติดต่อได้ แล้วทางเราจะคอมเฟิร์มกลับ ( ในกรณีที่ลงทะเบียนผ่านทางอีเมลล์ )บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร วิชชาวุธ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


ณ ห้อง ศศ.301 ชั้น 3 อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556, 9.00-12.00น.http://

โครงการปริญญาโทสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ( MIOP ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Admin

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ คุณวิมลพรรณ 089-452-1110 คุณพิณ 087-695-6491
หรือทาง e-mail : globalmindsetmiop@gmail.com
 โดยแจ้งชื่อ นามสกุล อายุ อาชีพ/ตำแหน่ง เบอร์ที่สามารถติดต่อได้ แล้วทางเราจะคอมเฟิร์มกลับ
 ( ในกรณีที่ลงทะเบียนผ่านทางอีเมลล์ )
ผู้เข้าชม : 1367 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys