Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
วิธีปรับตัวของผู้ประกอบการขนาดเล็ก เพื่อลดต้นทุน เนื่องจาก วิกฤติการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท
 
วัตถุประสงค์
- เพิ่มผลผลิต
- ลดค่าใช้จ่าย ด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ลดขั้นตอน ลดความผิดพลาด สร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน ตามหลักการ
Q.C.D.S.M.E.E

ท่านสามารถนำปัญหา ไปวิเคราะห์ร่วมกับที่ปรึกษาของคลีนิคอุตสาหกรรม สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กล้วยน้ำไท หรือ ขอใบสมัครที่ธนาคารSME สาขาใกล้บ้าน 
หลักการแนะนำ
1. ปรับปรุงผลิตภาพด้วยการใช้เครื่องจักร หากกิจการของท่านต้องปรับปรุงด้วยเครื่องจักร เมื่อที่ปรึกษาประเมินความเป็นไปได้แล้ว ท่านสามารถขอสินเชื่อ ได้จากธนาคารSME 
2. พัฒนากระบวนการทำงาน หากที่ปรึกษาเห็นว่าปัญหาของท่านสามารถแก้ไขได้ด้วยการ บริหารสต๊อค ลดของเสีย ปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน บริหารระบบคุณภาพ สร้างขวัญกำลังใจให้พนักงาน ท่านจะสามารถขอเข้าโครงการปรึกษาแนะนำ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย(ขั้นต้น) หรือ ขอเสินเชื่อในการพัฒนาระบบงาน  ได้ทันที
วงเงินทั้งสองโครงการรวมกันไม่เกิน 5 ล้าน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ขอเพียงผู้กู้หรือผู้ค้ำมีประวัติเครติดบูโรที่ดี


เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556 เป็นต้นไป คลีนิคอุตสาหกรรม สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน

,http://www.trinityconsultant.net/940812/สินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต-จาก-sme-bank

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน

TRINITY CONSULTANT

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ทั้งสองหน่วยงาน สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน/ธนาคารSME หรือ ปรึกษาเบื้องต้น ที่บริษัททรีนิตี้คอนซัลแตนท์ หรือ บริษัททรีนิตี้คอนซัลแตนท์ หมายเลข 081-8659679-086-6660522 ยินดีให้ความช่วยเหลือแนะนำโดยไม่คิดมูลค่าครับ
ผู้เข้าชม : 1075 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys