Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Image & Management
 


- หลักการการแต่งกายที่เสริมให้มีบุคคลิกภาพที่ดี เหมาะสม ถูกกาละเทศะ
- การให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลสำหรับการแต่งกาย
- มารยาทในการรับประทานอาหาร และการใช้อุปกรณ์แบบ full course
- การดื่มไวน์ที่ถูกต้อง 
- การแต่งหน้าภายใน 15 นาทีโอกาสที่แตกต่างกัน 

คุณพัตรพิมล  โชติเศวตอนันต์ อาจารย์พิเศษ Faculty of Communication Arts : ASSUMPTION UNIVERSITY

โรงแรมสุโขทัย

, 9.00 - 17.00 น.

4,000 บาท (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

http://

ิWISDOM EXCLUSIVES CO.,LTD.อิสรีย์  ทารุจีริยกูล 081 249 8283
ผู้เข้าชม : 732 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys