Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Microsoft Access 2016 Intermediate
 
จำนวนชั่วโมง : 18 ชั่วโมง
ราคา :  8,290 บาท (ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%)

พื้นฐานของผู้เข้าอบรม
   1. มีพื้นฐานการใช้อินเตอร์เน็ตผ่าน Browser ได้
   2. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้อบรมวันที่ 1

1.ทำความรู้จักกับ MS Access 2016
        -ประโยชน์และการใช้งาน MS Access 2016
        -ส่วนประกอบ (Object) ของ MS Access
        -สร้างไฟล์ฐานข้อมูลจาก MS Access 2016
    
2.พื้นฐานการออกแบบฐานข้อมูล
        -ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
        -ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล
        -ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูล
    
3.การสร้าง Table
        -Table คืออะไร
        -สร้าง Table ใหม่ ด้วยวิธีต่าง ๆ
        -การนำเข้าหรือเชื่อมโยงข้อมูลจาก MS Excel
        -การสร้าง Field
        -การกำหนด Data Type และ Field Property ให้เหมาะสมกับข้อมูลที่จัดเก็บ
        -การกำหนด Primary Key
    
4.การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง Table (Relationship)
        -ประเภทความสัมพันธ์ระหว่างตาราง
        -ความจำเป็นในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง Table
        -ความจำเป็นในการบังคับให้มี Referential Integrity
        -วิธีการสร้างและแก้ไขความสัมพันธ์ระหว่างตาราง

อบรมวันที่ 2

    
5.การสร้าง Query
        -Query คืออะไร
        -การสร้าง Query ประเภทต่าง ๆ
          .Crosstab Query : ใช้คำนวณค่าจากความสัมพันธ์ระหว่าง Row กับ Column เช่น ยอดขายของสินค้า A ในแต่ละ Quarter ของปี
          .Select Query : ใช้เลือกข้อมูลจาก Table ใด ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
          .Make-Table Query:ใช้สร้าง Table ใหม่เพื่อเก็บข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการ
          .Update Query :ใช้แก้ไขข้อมูลใน Table ตามเงื่อนไขที่ต้องการ เช่น แก้ไขราคาขายต่อหน่วยของสินค้าให้เพิ่มขึ้นอีก 10% เฉพาะรายการที่ซื้อจากบริษัท A
          .Append Query :ใช้เพิ่มข้อมูลใน Table หนึ่งจาก Query หรือ Table อื่น เช่น เพิ่มรายการลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการส่ง E-mail ประชาสัมพันธ์บริษัทลงใน Table ที่ต้องการ โดยได้ข้อมูลจากอีก Table (หรือ Query ก็ได้)
          .Delete Query :ใช้ลบข้อมูลใน Table ใดๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น ลบรายการขายของปีที่ผ่านมา
        -เครื่องมือใน Query
           .Totals : มีฟังก์ชันต่าง ๆ ที่ใช้สรุปข้อมูล เช่น Sum, Count, Avg
           .Sort : ใช้ในการเรียงลำดับข้อมูล
           .Expression Builder : ช่วยสร้าง Expression เช่น สูตรคำนวณ จาก Function ที่ MS Access เตรียมไว้ และช่วยในการอ้างถึงชื่อ Field หรือชื่อ Control ต่างๆ ได้โดยง่าย


อบรมวันที่ 3

    
6.การสร้าง Form
        -Form คืออะไร
        -การสร้าง Form โดย Tool ต่อไปนี้ เพื่อแสดงข้อมูลให้ตรงกับรูปแบบที่ต้องการ
            .Form Tool
            .Split Form Too
            .Multiple Items Tool
        -การสร้าง Form ด้วยวิธี Form Design Tool
            .การกำหนด Property ของ Form
            .รู้จักหน้าที่ของ Control ที่ใช้บ่อย
            .การกำหนด Property ของ Control
            .การใช้ Control Wizard เพื่อสร้างปุ่มอย่างง่าย เช่น ปุ่ม Close Form
            .การคำนวณโดยใช้ Expression Builder ผ่าน Control TextBox
        -การเพิ่ม/ลบ และแก้ไขข้อมูลผ่านฟอร์ม
    
7.การสร้าง Report
        -Report คืออะไร
        -การสร้าง Report โดยใช้ Report Tool
        -การปรับแก้ขนาดของ Control ใน Report เพื่อให้แสดงผลตามต้องการ
        -การแสดงผลของ Report ที่ Section ต่างๆ
        -การจัดและเพิ่มกลุ่มข้อมูลในรายงาน
        -การเรียงลำดับข้อมูลในรายงาน
        -การสร้างผลรวมที่กลุ่มหรือท้ายรายงาน
        -การสร้าง Report โดยใช้ Report Wizard
    
8.การสร้าง โปรแกรมประยุกต์อย่างง่าย
        -สร้าง Main Form
        -สร้าง Form เพื่อสั่งเปิดรายงานตามเงื่อนไขที่กำหนด
        -ตัวอย่าง Case Study การใช้เครื่องมือ Update Query และ Expression Builder สร้างโปรแกรมประยุกต์อย่างง่าย


ทีมผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง

ใกล้ BTS ราชเทวี อาคารเอเวอร์กรีน เพลส ชั้น 4

วันพุธ ถึง ศุกร์ ที่ 16 -18 พฤษภาคม 2561, 9:00 - 16:00 น.

8290 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.9experttraining.com/access-intermediate-training-course

บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด

9Expert Training

บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
เลขที่ 318 อาคารเอเวอร์กรีน เพลส ชั้น 4 ซ.วรฤทธิ์ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์.02-219-4304 - 05 ต่อ 102 , (Mobile) 084-010-5208, 086-322-2423
โทรสาร. 02-219-4306
ผู้เข้าชม : 1631 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys