Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
Microsoft Excel 2016 Advanced
 
จำนวนชั่วโมง : 18 ชั่วโมง
ราคา : 8,290 บาท (ราคานี้ ยังไม่รวม VAT)

พื้นฐานผู้เข้าอบรม
1.มีพื้นฐานการใช้ Microsoft Excel มาก่อน แต่มีความต้องการจัดการข้อมูลด้วย Microsoft Excel ต้องการสรุปผลข้อมูล วิเคราะห์ สร้างกราฟสรุปผลจากข้อมูลที่มีอยู่
2.เป็นผู้ที่ต้องการทำการป้องกัน ดูแลการรักษาความปลอดภัย และการทำงานร่วมกันของทีม ด้วย Microsoft Excel
3.จัดรูปแบบเอกสารด้วย Microsoft Excel ได้ เช่น การตีตาราง จัดตัวอักษร เป็นต้น

1.Tips และ Techniques การใช้งาน Excel
• เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ให้เพิ่มประสิทธิภาพ และความรวดเร็ว เช่น เทคนิคการ Copy งาน เทคนิคการเลื่อน Cell เทคนิคการใส่สูตร Shortcut ที่ทำงานทำงานได้รวดเร็ว ฯลฯ
• Shortcut Key ที่จำเป็นต่อการทำงาน เพื่อให้ทำงานได้ไวยิ่งขึ้น
• การตั้งค่า Microsoft Excel ให้เหมาะสมกับการทำงาน เช่น การตั้งค่า Auto Recovery เป็นต้น
• เทคนิคการตรวจสอบวันที่ใน Excel
2. การประยุกต์การตกแต่งข้อมูลด้วย Conditional Formatting
• การตรวจสอบสต๊อกโดยนำเสนอเป็น Icon
• การแจ้งเตือนการสั่งซื้อด้วยเมื่อจำนวนสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ
3. การคำนวณและการประยุกต์ใช้ใน Microsoft Excel
• สูตรคำนวณ ได้แก่ SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA, BAHTEXT
• สูตรการทำงานเกี่ยวกับวันที่ ได้แก่ TODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF, DATE
• สูตรการคำนวณที่ซับซ้อน เช่น IF, SUMIF(), COUNTIF(), LOOKUP(), VLOOKUP(), DateDif(), Offset(), สูตรทางสถิติที่น่าสนใจ เป็นต้น ( โดยหากท่านต้องการเพิ่มเติมในส่วนใดเป็นพิเศษ สามารถสอบถามจากทางท่านวิทยากรได้ )
4. การทำงานกับข้อมูล
ในการใช้งาน Microsoft Excel สำหรับผู้ที่ทำงานกับ Excel ย่อมมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตรงนี้จะมีเทคนิคที่ช่วยในการจัดการกับข้อมูล จำนวนมาก ๆ ให้ง่ายขึ้นมาก ๆ
• การเรียงข้อมูลตามลำดับ (Sorting)
• การกรองข้อมูล (Filter) ด้วย Auto Filter
• การกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ
• Top 10 กำหนดการกรองข้อมูล 10 รายการสูงสุด/ต่ำสุด
• เทคนิคเพื่อกำหนดการกรองข้อมูลให้ได้ตามต้องการ
• การทำสรุปผลข้อมูลด้วย (Sub Total)
ใช้สำหรับการสรุปผลโดยแสดงผลสรุปข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น ผลรวม ค่าเฉลี่ย จำนวน หรือค่าทางสถิติตามกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ
• การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลด้วย Data Validation
ใช้สำหรับการป้องกัน และเพิ่มความสะดวกในการป้อนข้อมูลให้สะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น ทำเป็น List ให้เลือกแทนที่จะพิมพ์ข้อมูลเอง และหากกรอกค่าไม่ถูกต้อง ให้แจ้งเตือนกับผู้ใช้งาน
• การกำหนดการแสดงตามเงื่อนไขด้วย Conditional Formatting
ใช้สำหรับการแสดงผลข้อมูลโดยใช้สีสันต่าง ๆ ตามเงื่อนไข เช่น หาก สินค้ามีสต๊อค ต่ำกว่าเกณฑ์ให้แสดงไฮไลท์ สีแดง
5. Pivot Table & Pivot Chart
        Pivot Table มีประโยชน์สำหรับการทำตารางสรุปผลข้อมูล เพื่อนำเอาข้อมูลดิบ มาสรุปผลให้ดูง่ายขึ้น ซึ่งในการอบรมจะพูดถึงการเตรียมข้อมูลและแนวคิดในการดูข้อมูลเพื่อนำมาสรุปผล และการดูข้อมูลในมิติ (Dimension) ต่าง ๆในรูปแบบตาราง และ กราฟ
• ความหมายและประโยชน์ของ Pivot Table
• Pivot Table กับการสรุปข้อมูล
• การเตรียมข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล
• การสร้างและการแก้ไข Pivot Table
• การอ่านค่าจาก Pivot Table
• Pivot Chart Report
• การสร้าง Chart ในรูปแบบต่าง ๆ
• การคัดกรองข้อมูลที่ต้องการ
• Slicer
• กรณีศึกษา & Workshop ทำการสรุปยอดขายสินค้า 3 ปี โดยแยกตามรายลูกค้า หรือ รายสินค้า ดูแนวโน้มของพนักงานขายว่ามียอดขายเป็นอย่างไร เป็นต้น (ในการอบรมจะเป็น Case Study จากข้อมูลจริง)
6. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Excel (Analyzing Data and What-If Analysis)
• การดูแนวโน้มของข้อมูลโดยการสร้าง Trend (Create a Trend line)
• การสร้างสถานการณ์ (Create Scenarios)
7. Collaborating with Others
• การทำงานร่วมกันด้วย Microsoft Excel โดยท่านสามารถเปิดไฟล์ Excel พร้อมกันได้มากกว่า 1 คน แล้วทำงานพร้อม ๆ กันได้
• การแชร์ Workbook (Share a Workbook)
• การติดตามการแก้ไขว่าใครทำการแก้ไข Cell ใด ด้วย Track Change
• การป้องกันไฟล์ (Protect Files)
8. การติดตามการแก้ไข การเชื่อมโยงสูตร (Auditing Worksheets)
        สำหรับการทำงานกับสูตรที่มีการเชื่อมโยงกันซับซ้อน เราต้องการตรวจสอบ ติดตามการเชื่อมโยงเพื่อรู้ที่มา และผลกระทบของสูตรการคำนวณได้
• การติดตามว่าเซลนี้ไปเกี่ยวข้องกับเซลใด (Trace Cell Precedents)
• การติดตามว่าเซลนี้ถูกอ้างอิงไปที่ใดบ้าง (Trace Cell Dependents)
• การดูข้อผิดพลาดของสูตรการคำนวณ (Locate Errors in Formulas)
• การแสดงสูตรคำนวณในทุกเซลใน Worksheet
9. การทำงานกับแฟ้มงานหลาย ๆ ไฟล์ (Working with Multiple Workbooks)
• การสร้าง Workspace
• การเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน (Consolidate Data)
• การเชื่อมโยงเซลจาก Workbook อื่น (Link Cells in Different Workbooks)
• การแก้ไขลิงค์ (Edit Links)
10. การกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัย (Security)
         เราจะแนะนำการป้องกันการเปิดอ่านไฟล์ การป้องกันการแก้ไขไฟล์ ซ่อนสูตร ล็อกเซลที่ไม่ต้องการให้แก้ไข โดย Excel มีความสามารถด้านความปลอดภัยหลายระดับโดยหลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อน
• การกำหนดรหัสผ่านให้ไฟล์ Excel
• การป้องกัน Worksheet & Workbook (Protect Sheet, Protect Workbook)
• การป้องกันไม่ให้เห็นสูตร และการป้องกันไม่ให้แก้ไขใน Cell ที่ต้องการ (Lock and Hidden)
11. มาโคร (Macro)
         แนะนำความสามารถของ Macro และ ตัวอย่างการใช้งาน Macro เบื้องต้น เพื่อต่อยอดในขั้นสูง
• การสร้างแมโคร (Create a Macro)
• การรันมาโคร (Run Macro)
• แนวทางการนำมาโครไปใช้งานในขั้นสูงขึ้น


ทีมผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง

ใกล้ BTS ราชเทวี อาคารเอเวอร์กรีน เพลส ชั้น 4

วันพุธ - พฤหัส ที่ 10 - 12 มกราคม 2561, 9:00 - 16:00 น.

8,290 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.9experttraining.com/excel-advanced-training-course

บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด

9Expert Training

บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
เลขที่ 318 อาคารเอเวอร์กรีน เพลส ชั้น 4 ซ.วรฤทธิ์ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์.02-219-4304 - 05 ต่อ 102 , (Mobile) 084-010-5208, 086-322-2423
โทรสาร. 02-219-4306
ผู้เข้าชม : 1851 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys