Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 

        
            ลูกค้าสัมพันธ์
            : 02-7846666
        

        
             
            : 038-215033-44 
        

        
            โทรสาร
            : 02-7846699
        

        
             
            : 038-743464 
        

        
            อีเมล์
            : marketing@tgi.or.th
        

        
            เว็บไซต์
            : www.tgi.or.th
        

    
 
 
        
            สถาบันไทย - เยอรมัน
        

        
            700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนน บางนาตราด กม. 57 
            ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
        

        
            
        
    
การบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
 

แม่พิมพ์นับเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการผลิตชิ้นงานที่ดีและมีคุณภาพสูง ซึ่งการที่จะทำให้แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสามารถผลิตชิ้นงานที่ดีและมีคุณภาพ รวมทั้งมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้นั้น เหตุผลสำคัญประการหนึ่งก็คือ ต้องมีการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ที่ดีและถูกต้อง
     ศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์ของสถาบันไทย-เยอรมัน ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดสัมมนาหัวข้อ “การบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก” ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อันจะนำมาซึ่งต้นทุนการผลิตที่ลดลงและผลประกอบการสูงขึ้น


วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา :
 ทราบและเข้าใจงานการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก แล้วสามารถนำไปปฏิบัติงานได้


ลักษณะการสัมมนา :
 บรรยาย


คุณสมบัติผู้เข้าสัมมนา :
 เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
  1. ชนิดและลักษณะของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
 2. ลักษณะความเสียหายของแม่พิมพ์ สาเหตุและการป้องกัน
 3. การหล่อลื่นชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และการเลือกใช้สารหล่อลื่นในงานแม่พิมพ์
 4. แผนการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานบำรุงรักษาแม่พิมพ์
 6. ข้อแนะนำในการดูแลรักษาแม่พิมพ์

    


             


    

ศุกร์ที่ 24 เมษยน 2552, 09.00 - 16.00 น.

1300 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

http://www.tgi.or.th/course/index.php?option=seminar&task=detail&tr_id=191Admin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 4862 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys