Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
มนุษย์เงินน้อย เก็บร้อยไปสู่ล้าน
 
โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ คณะบริหารธุรกิจ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคลที่มีความฝันที่จะแสวงหาความมั่นคงและมั่งคั่ง เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและประสบความสำเร็จในชีวิตได้ในที่สุด  จึงได้ร่วมกันจัดสัมมนาเรื่อง  “มนุษย์เงินน้อย เก็บร้อยไปสู่ล้าน” โดยได้รับเกียรติจากบุคคลที่มีชื่อเสียงซึ่งสามารถประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและเป็นบุคคลต้นแบบให้กับหลายๆ คน  เพื่อนำเสนอแรงบันดาลใจ แนวคิด ความรู้ ประสบการณ์ความผิดพลาด รวมทั้งเทคนิคต่าง ในการเก็บออม การลงทุน เพื่อแสวงหาความมั่งคั่งให้กับชีวิต แก่ผู้ที่สนใจเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตตามสถานการณ์ที่แตกต่างของแต่บุคคล เพื่อสามารถให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ตามที่ตั้งใจไว้

- จัดสรรเงิน ทางเดินสู่ความมั่งคง : การบริหารและจัดสรรรายได้ ค่าใช้จ่ายให้ลงตัว 
- รู้จักตัวเองสักนิด ก่อนคิดลงทุน : เป็นการประเมินศักยภาพของตนเองว่าสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ระดับใด กำหนดเป้าหมายว่าลงทุนเพื่ออะไร และต้องใช้เงินลงทุนมากน้อยแค่ไหน
- การลงทุน ไม่วุ่นอย่างที่คิด : รูปแบบต่างๆ ในการลงทุนที่เหมาะกับตนเอง เช่น หุ้น ทอง น้ำมัน อสังหา
ริมทรัพย์
- ต่อยอดการลงทุน : วิเคราะห์การลงทุนในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิต (หุ้น ทอง น้ำมัน อสังหาริมทรัพย์ พันธบัตร)


- คุณกวี  ชูกิจเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด
- คุณภานุมาศ ทองธนากุล เจ้าของงานเขียนเรื่อง “การลาออกครั้งสุดท้าย” และ “เราจะมีชีวิตที่ดี”


Convention Hall ห้องประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556, 12.30 - 16.00 น.http://

โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนิสิตรุ่นที่ 21คุณแพน 084-658-0856
คุณตาล 085-835-3262
ผู้เข้าชม : 1350 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys