Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร กลยุทธ์การลงทุนอย่างมืออาชีพ... สไตล์ Online Investors
 

เนื่องจากการลงทุนมีความเสี่ยง และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้ตลอดเวลา ดังนั้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น จึงเป็นสิ่งจำเป็น
ที่ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้สามารถพิจารณาตัดสินใจลงทุน
อย่างมีหลักการและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนของตนภายใต้ปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม


   ในการนี้ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด และสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้พัฒนาหลักสูตร 
“กลยุทธ์การลงทุนอย่างมืออาชีพ... สไตล์ Online Investors” ต่อจากหลักสูตร
“Internet Trading… เทคนิคการลงทุนในหุ้นด้วยตนเอง” โดยเน้นหลักการวิเคราะห์
ปัจจัยพื้นฐานบริษัท การหาจังหวะซื้อขายด้วยปัจจัยทางเทคนิค และการบริหารพอร์ตลงทุนที่ถูกต้อง รวมทั้งการใช้เครื่องมือหาข้อมูลเพื่อเลือกหุ้นที่เหมาะสมเข้าพอร์ต และการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ลงทุนก้าวไปสู่การเป็นผู้ลงทุนมืออาชีพ
ที่สามารถซื้อขายผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ในทุกสถานการณ์ และตัดสินใจซื้อหรือขายหุ้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง ตามผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยงที่ยอมรับได้


 วัตถุประสงค์       
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงภาพรวมของเทคโนโลยีการซื้อขายหุ้นผ่านระบบ Internet Trading

 •     
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงการวิธีซื้อขายหลักทรัพย์บนระบบ Internet Trading ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ Pocket PC และโทรศัพท์มือถือ ได้ด้วยตนเอง

 •     
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ และสามารถทำการวิเคราะห์หุ้นโดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน (fundamental analysis) เพื่อค้นหา หุ้นที่เหมาะสมกับการลงทุนด้วยตนเองได้

 •     
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิด เครื่องมือเบื้องต้น และสามารถใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค (technical analysis) เพื่อการค้นหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนด้วยตนเองได้

 •     
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวคิดของการลงทุนเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ (portfolio) การสร้างและการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ได้


 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ       
 • ผู้ที่ลงทุนอยู่แล้ว และต้องการพื้นฐานการลงทุนที่ดี ตัดสินใจลงทุนได้อย่างมืออาชีพ

 •     
 • ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนด้วยตนเองผ่านทางอินเทอร์เน็ต และต้องการลดข้อจำกัดด้านช่องทางการสั่งซื้อขาย

 •     
 • ผู้ลงทุนควรผ่านการสัมมนาหลักสูตร “Internet Trading… เทคนิคการลงทุนในหุ้นด้วยตนเอง”โครงสร้างหลักสูตรรู้จักช่องทางการซื้อขาย ของมืออาชีพ       
 • วิวัฒนาการเทคโนโลยีการลงทุน

 •     
 • เพิ่มช่องทางการลงทุนอย่างมืออาชีพ ด้วยเทคโนโลยี

 •     
 • เตรียมพร้อมเพื่อการซื้อขายครบทุกช่องทาง
      

           
  • รู้จักวิธีการส่งคำสั่งซื้อขาย ผ่านคอมพิวเตอร์

  •         
  • บริการซื้อขายหุ้นเคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ และ Pocket PC)

  •     

      


 เลือกหุ้นอย่างมืออาชีพ ด้วยปัจจัยพื้นฐาน       
 • การวิเคราะห์เศรษฐกิจและแหล่งข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เศรษฐกิจ

 •     
 • การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และแหล่งข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์อุตสาหกรรม

 •     
 • การวิเคราะห์บริษัท
      

           
  • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

  •         
  • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

  •         
  • การวิเคราะห์งบการเงิน

  •     

      

 •     
 • ลักษณะของหุ้นแต่ละประเภท (market cap., style)

 •     
 • ตัวอย่าง การค้นหาหุ้น value stock และแหล่งข้อมูลในการค้นหา 
      Workshop : การวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทจดทะเบียน

 •     
 • ค้นหาข้อมูลบริษัทจากบทวิเคราะห์ผ่าน SAA Consensus 
      Workshop : การอ่านบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ จาก SAA Consensus


 เลือกหุ้นอย่างมืออาชีพ ด้วยปัจจัยเทคนิค       
 • วิธีการ และสมมติฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

 •     
 • เรียนรู้แนวโน้มราคา

 •     
 • แนวรับแนวต้าน

 •     
 • การคาดการณ์ราคาหุ้นจากเส้นแนวโน้ม

 •     
 • เครื่องมือเพิ่มเติมในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

 •     
 • โปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Quick chart, Smart chart)

 •     
 • ค้นหาบทวิเคราะห์ทางเทคนิคผ่าน Settrade.com


 ลดความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ ด้วยการบริหารพอร์ต       
 • Portfolio คืออะไร

 •     
 • Portfolio ช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างไร

 •     
 • สร้าง Portfolio ได้อย่างไร

 •     
 • บริหาร Portfolio อย่างไร


หมายเหตุ:โครงสร้างหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


หอประชุม ศ.สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2552, 13.30 - 16.30 น.http://www.tsi-thailand.org/Investor/Inv_InternetTrading_Intermediate.htmlAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 2325 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys