Training Partner เข้าระบบ
 
Username
Password
Forgot password?
 
สมัครเป็น Training Partner ที่นี่
 
 
 
Keyword
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
 
รับข่าวสารการอบรมสัมมนา
ลงข่าวอบรมสัมมนาฟรี
 
 
 
 
หลักสูตร Internet Trading เทคนิคการลงทุนในหุ้นด้วยตนเอง
 

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อวิถีชีวิตการลงทุนในตลาดทุนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ซึ่งช่วยให้ผู้ลงทุน
มีทางเลือกในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่
การตลาด และยังสามารถใช้ข้อมูลการลงทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจลงทุนได้อีกด้วย


   ในการนี้ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด และสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้พัฒนาหลักสูตร “Internet Trading… เทคนิค
การลงทุนในหุ้นด้วยตนเอง” เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์ด้วยตนเองผ่านทางอินเทอร์เน็ต และการวิเคราะห์เลือกหุ้นเบื้องต้นโดยใช้
หลักการที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถตัดสินใจซื้อ/ขายหุ้นด้วยตนเองได้อย่างมั่นใจ
ยิ่งขึ้น ตามผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยงที่ยอมรับได้


 วัตถุประสงค์       
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจลักษณะพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทน และความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น

 •     
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการในการจับคู่ราคาหุ้น และกระบวนการ
      ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

 •     
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงวิธีการลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ต และการเปิดบัญชีการซื้อขายหุ้นผ่านอินเทอร์เน็ต

 •     
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ และสามารถใช้งานโปรแกรมการซื้อขายหุ้น
      ผ่านอินเทอร์เน็ตได้

 •     
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกหุ้นโดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน (fundamental analysis) และปัจจัยทางเทคนิค (technical analysis) และสามารถเลือกหุ้นให้เหมาะสมกับความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของ ตนได้

 •     
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงแหล่งข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกหุ้น
      ด้วยตนเองบนระบบอินเทอร์เน็ตได้

 •     
 • เพื่อนำมาใช้ ให้ก่อประโยชน์สูงสุดต่อการตัดสินใจลงทุน เพื่อช่วยลดความเสี่ยง


 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ       
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจจะเริ่มลงทุนในหลักทรัพย์

 •     
 • ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต และสนใจลงทุนด้วยตนเอง

 •     
 • ผู้ที่ต้องการมีพื้นฐานการลงทุนที่ดี สามารถตัดสินใจลงทุนด้วยตนเองได้โครงสร้างหลักสูตร
 ทำไมต้องลงทุนในหุ้น       
 • ลงทุนในหุ้น คุณคือเจ้าของ

 •     
 • ระยะเวลาการลงทุนมีผลต่อผลตอบแทนและความเสี่ยง


 จะซื้อขายหุ้นต้องรู้จักกลไกซื้อขาย      
 • วัน – เวลาทำการซื้อขาย

 •     
 • กระบวนการซื้อขายและส่งมอบหลักทรัพย์

 •     
 • การจับคู่คำสั่งซื้อขาย

 •     
 • ลักษณะของคำสั่งซื้อขายหุ้น

 •     
 • การจัดเรียงและการจับคู่คำสั่งซื้อขาย

 •     
 • ช่วงราคาหุ้น

 •     
 • การกำหนดราคาเสนอซื้อขาย

 •     
 • ประเภทคำสั่งซื้อขาย


Workshop : การจับคู่คำสั่งซื้อขายหุ้น (matching concept)


 Internet Trading ง่ายแค่คลิก      
 • ทำไมต้อง Internet Trading

 •     
 • ซื้อขายหุ้นผ่านอินเทอร์เน็ตปลอดภัยจริงหรือ

 •     
 • เริ่มต้นลงทุนผ่านเน็ตได้อย่างไร

 •     
 • รู้จักกับ Internet Trading และฟังก์ชั่นการใช้งาน


 ฉลาดเลือกหุ้นด้วยตัวคุณเอง      
 • ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง


Workshop : การวัดความทนทานต่อความเสี่ยงของผู้ลงทุน      
 • ประเภทของผู้ลงทุน (แบ่งตามความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง)

 •     
 • ลักษณะการลงทุนที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนแต่ละประเภท

 •     
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการเลือกหุ้น (ปัจจัยพื้นฐาน และทางเทคนิค)

 •     
 • การจัดประเภทของหุ้น

 •     
 • การใช้งานโปรแกรม Virtual Portfolio (ทดลองจัด Portfolio ก่อนลงทุนจริง)


Workshop : ทดลองสร้าง Portfolio โดยใช้ Virtual Portfolio


 ฉลาดใช้ข้อมูลช่วยตัดสินใจลงทุน      
 • แหล่งข้อมูลจากบริษัทโบรกเกอร์

 •     
 • แหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเซ็ทเทรด ดอท คอม

 •     
 • แหล่งข้อมูลจาก SET SMART

 •     
 • ติดตามข้อมูลหุ้นจากสื่อใกล้ตัว

 •     
 • บริการข้อมูลหุ้นผ่านโทรศัพท์มือถือ


Workshop : ทดลองค้นหาข้อมูลหุ้นผ่าน Stock Info. (4800900)


หมายเหตุ:โครงสร้างหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 


หอประชุม ศ.สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2552, 09.00-12.00 น.http://www.tsi-thailand.org/Investor/Inv_InternetTrading_Beginner.htmlAdmin

ติดต่อ : -
โทรศัพท์ : -
Email : contact@thaitrainingzone.com
Website :
ผู้เข้าชม : 3678 ครั้ง
 
 
 
 
cheap nfl jerseys cheap nike jerseys cheap mlb jerseys cheap real air jordans cheap soccer jerseys